FB
Strona główna
AKTUALNOŚCI

19. grudnia 2016 r. rozpoczął działalność Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 213. Jest to siódma tego typu placówka w Polsce, z których większość działa pod patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego.

Uroczystego otwarcia wrocławskiego banku mleka dokonali Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego dr. n. med. Aleksandra Wesołowska, przedstawiciele Szpitala - dr hab. n. med. prof. nadzw. Barbara Królak-Olejnik oraz Dyrektor Piotr Probrotyn, a także przedstawiciele miasta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Jacek Sutryk i Radna Wrocławia Agnieszka Kędzierska.
Prezes Aleksandra Wesołowska podziękowała wszystkim inicjatorom powstania wrocławskiej placówki, którzy nie będąc związani zawodowo z Bankiem Mleka od lat zabiegali o jego utworzenie. Każdy bank to efekt pracy wielu osób, których zapał sprawił, że mamy karmiące piersią mogą już bezpiecznie dzielić się pokarmem z najbardziej potrzebującymi małymi pacjentami.
Po symbolicznym przecięciu niebieskiej wstęgi, Ksiądz Kapelan Szpitala poprowadził krótką modlitwę i poświęcił nowo utworzoną placówkę.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, wszyscy goście zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek, podczas którego rozmawiano o planach na przyszłość i rozwoju współpracy Banku z ośrodkami w całym regionie.
Wrocławski bank mleka powstał przy Klinice Neonatologii prowadzonej przez dr hab. n. med. prof. nadzw. Barbarę Królak-Olejnik, która pełni funkcje kierownika banku. W skład zespołu placówki wchodzą również  dr n.med. Matylda Czosnykowska-Łukacka jako diagnosta laboratoryjny oraz położna laktacyjna mgr. położnictwa Lucyna Świderska.
Bank Mleka został wyposażony w odpowiedni, nowoczesny sprzęt taki jak: pasteryzator mleka kobiecego, aparat do badania składu mleka, homogenizator ultradźwiękowy, zamrażarki i chłodziarkę laboratoryjną. Jest to profesjonalne laboratorium, w którym pozyskane od dawczyń mleko będzie badane, mrożone i przechowywane w oczekiwaniu na biorców z całego regionu Dolnośląskiego.
Bank Mleka Kobiecego we Wrocławiu powstał z funduszy miasta w ramach programu poprawy jakości opieki zdrowotnej nad kobietą, matką, dzieckiem i rodziną pn. „Zdrowa matka i dziecko”. Miasto prowadzi program od 2008 r.

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa