FB IG
Strona główna
O NAS

Maj-czerwiec 2007 – z drukowanymi domowym sposobem ulotkami pomysłodawczynie i zwolenniczki reaktywacji banków mleka w Polsce pojawiły się na konferencji Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, a później na konferencjach neonatologów oraz pielęgniarek i położnych pediatrycznych. To dopiero początki; młode matki nikogo nie znają w środowisku, w którym się pojawiają, więc trudno o entuzjastyczne przyjęcie… ale nie zrażamy się!

20-22.09.2007 – w Chester w Wielkiej Brytanii ma miejsce konferencja pt. „Every Drops Counts”, której organizatorem było obchodzące swoje 10-lecie Zrzeszenie Banków Mleka w Anglii. Trzem Polkom (M. Podczaska, A. Wesołowska, I. Paczesna) udaje się zdobyć finanse i biorą udział w tym wydarzeniu, które później okazuje się przełomowe dla inicjatywy związanej z promocją w Polsce idei banku mleka. Osobiste spotkanie z założycielami i pracownikami banków mleka kobiecego z całego świata utwierdziło uczestniczki konferencji, że taką placówkę należy reaktywować także w Polsce.

Styczeń 2008 – na pierwszym spotkaniu rozpoczyna działalność Stowarzyszenie na Rzecz Banku Mleka Kobiecego, które zgromadziło grono matek, lekarzy, położnych i konsultantki laktacyjne przekonane o wartości mleka kobiecego. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel promocję idei banku mleka kobiecego oraz pozyskanie przychylności i poparcia środowiska medycznego i rodziców niemowląt dla inicjatywy powołania banku mleka w Polsce. Zarząd Stowarzyszenia tworzyły:

Aleksandra Wesołowska – Prezes Stowarzyszenia, Magdalena Podczaska – Wiceprezes, pomysłodawczyni utworzenia w Polsce banku mleka kobiecego, Izabela Paczesna – Skarbnik, Agnieszka Ostrowska – Sekretarz, Dorota Bojemska – Członek Zarządu.

2008 – Projekt stworzenia banków mleka w Polsce autorstwa dr Aleksandry Wesołowskiej, otrzymuje nagrodę pieniężną im. Tadeusza Sendzimira przyznawaną przez Polsko-Amerykańską Fundacje Kościuszkowską. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest raz na pięć lat obiecującym naukowcom mającym nowatorski pomysł, którego realizacja mogłaby przyczynić się do zmiany w jednej z dziedzin polskiej gospodarki lub przemysłu.

Czerwiec 2008 – na zaproszenie Stowarzyszenia przyjeżdża do Polski Gillian Weaver z Wielkiej Bytanii, przewodnicząca tamtejszego stowarzyszenia banków mleka kobiecego, w wkrótce wiceprezes powstałej organizacji europejskiej. Gillian Weaver wygłosiła wykłady podczas konferencji dla neonatologów oraz pielęgniarek i położnych neoantologicznych. To pierwsza wizyta zagranicznego specjalisty w dziedzinie banków mleka w Polsce.

2009 – Stowarzyszenie wydaje pierwszą broszurę w języku polskim na temat funkcjonowania nowoczesnych laboratoriów, jakimi są banki mleka kobiecego pt. „Bank mleka kobiecego. Sposób na bezpieczne przechowywanie pokarmu o znaczeniu terapeutycznym”.

2009 – Stowarzyszenie ze swoim projektem banków mleka znalazło się wśród finalistów konkursu na innowacyjny biznesplan z dziedziny life-science organizowanego przez firmę Pro-science.eu – „Najlepszy projekt – Bioinnowacje 2009”.

20.05.2009 – została zarejestrowana Fundacja Bank Mleka Kobiecego. Stopniowo społecznikowski ruch tworzący Stowarzyszenie ustępuje miejsca profesjonalistom i Fundacja przejmuje dorobek Stowarzyszenia. Fundacja zaczyna prace nad inicjowaniem powstawania placówek banków mleka w Polsce oraz gromadzenie funduszy potrzebnych na inwestycje i zakup profesjonalnego wyposażenia. Jednocześnie nadal wspiera matki i podkreśla ich decydującą rolę w procesie żywienia i terapii mlekiem kobiecym.

2011 – przystąpienie Fundacji Bank Mleka Kobiecego do Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. European Milk Banking Association). EMBA jest organizacją non profit, która zrzesza banki w całej Europie. Dzięki własnym badaniom, współpracy z wieloma międzynarodowymi ekspertami, stowarzyszenie dysponuje bezcenną wiedzą oraz dostępem do najnowszych technologii, które umożliwiają tworzenie najlepszych rozwiązań dla badań nad mlekiem kobiecym.

2011 – zostaje nakręcony pierwszy film instruktażowy na temat postępowania z mlekiem matki w warunkach domowych i szpitalnych.

5.06.2011 – w ogrodach Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie ma miejsce pierwszy Piknik Wcześniaka na Karowej pod hasłem „Mleko mamy od wcześniaka do przedszkolaka”. Organizatorem Pikniku była Fundacja Bank Mleka Kobiecego. Impreza okazała się przełomowa dla propagowania karmienia mlekiem matki dzieci urodzonych przedwcześnie oraz idei bezpiecznego dzielenia się pokarmem kobiecym. Wzięli w niej udział znani przedstawiciele świata medycyny, kultury, a przede wszystkim rodzicie dzieci urodzonych w szpitalu na Karowej.

28.03.2012 – uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce placówka banku mleka kobiecego. Na mocy umowy partnerskiej zawartej między Fundacją Bank Mleka Kobiecego, a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. W Orłowskiego w Warszawie, najmniejsi pacjenci szpitala, których mamy nie mogą samodzielnie karmić, mogą już otrzymywać bezpieczny pokarm innej kobiety. Tym samym Fundacja rozpoczęła realizację programu pt. „Mamy mleko dla wcześniaka”, który wkrótce, jako program ogólnopolski będzie dostosowywany do potrzeb kolejnych powstających w Polsce placówek banku mleka kobiecego.

Czerwiec 2012 – Aleksandra Wesołowska, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, została polskim koordynatorem europejskiej organizacji EMBA. Zadaniem koordynatora będzie wdrażanie i ocena standardów w polskich bankach mleka, zgodnie z procedurami w postępowaniu z mlekiem kobiecym oraz tworzenia banków mleka, obowiązującymi w Europie.

2013 – Fundacja Bank Mleka Kobiecego zostaje laureatem nagrody S3EKTOR w kategorii Zdrowie przyznawanej przez Miasto Stołeczne Warszawa najlepszej inicjatywie pozarządowej w 2012 roku. Stolica doceniła w ten sposób powołanie placówki banku mleka w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

19.05.2013 – jeszcze skromnie, ale po raz pierwszy w Polsce obchodzony jest Dzień Honorowej Dawczyni mleka kobiecego.

28.05.2013 – w Toruniu zostaje otwarty pierwszy regionalny bank mleka kobiecego. Pomysłodawcami i realizatorami tej inicjatywy są: Samorząd Województwa Kujawsko–PomorskiegoWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Fundacja Bank Mleka Kobiecego. To pierwsza placówka w Polsce działająca – podobnie jak banki mleka na Zachodzie – na skalę całego regionu. Bank mleka w Toruniu został sfinansowany z funduszy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Grudzień 2013 – w warszawskich tramwajach emitowany jest film reklamujący ideę banku mleka kobiecego. To początek kampanii poprzedzającej powołanie kolejnego banku mleka w Warszawie.

12.03.2014 zostaje powołany Zespół do spraw funkcjonowania laktariów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego), w skład którego wchodzą przedstawiciele Fundacji BMK: dr Aleksandra Wesołowska (Prezes Fundacji), dr Urszula Bernatowicz-Łojko (Rada Naukowa Fundacji), członkiem zespołu jest także prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji, w zespole reprezentuje WUM). Tym samym Fundacja aktywnie uczestniczy w procesie mającym na celu uregulowanie zapisów prawnych na szczeblu ogólnopolskim dotyczących zasad funkcjonowania placówek banku mleka kobiecego.

14.01.2015 - otwarcie placówki banku mleka kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie. To drugi regionalny bank mleka w Polsce działający pod patronatem Fundacji BMK.

20-21.03.2015 r. w Opolu ma miejsce konferencja pt. „Zasady żywienia noworodków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pokarmu z banku mleka kobiecego". To pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona działalności banków mleka kobiecego oraz zapowiedź powołania banku mleka kobiecego w Opolu w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzkie Centrum Medyczne oraz Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.

Wiosna 2015 – rusza projekt badawczy pt. „Latotechnologia jako odpowiedź na potrzeby żywieniowe dzieci przedwcześnie urodzonych” realizowany przez organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe. Liderem projektu jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego, a biorą w nim udział Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Wysokich Ciśnień PAN Unipress oraz Fundacja Bank Żywności SOS. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie realizowany w latach 2015-2018. Laktotechnologii to nowa dziedzina nauki na styku fizjologii laktacji, terapii żywieniowej oraz technologii żywności.

8-9.10.2015 – podczas dorocznego zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. EMBA), do jego Zarządu wybrano pierwszą Polkę - dr Aleksandrę Wesołowską. Podczas zjazdu w Lyonie I nagrodę za najlepszą pracę posterową otrzymała praca pod kierownictwem dr Eleny Darol z banku w Toruniu za badania mleka matek długo karmiących.

19.10.2015 - podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją we współpracy z Regionalnym Bankiem Mleka Kobiecego w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie. Jednostka zostanie powołana w ramach Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a jej kierownikiem zostanie dr n biol. Aleksandra Wesołowska. Sygnatariuszami listu są: prof. dr hab. med. Marek Kuch, Dziekan II Wydziału Lekarskiego WUM, mgr inż. Maria Dziura, Dyrektor Szpitala im. Św. Rodziny oraz prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego.

2016

18.05.2016 – otwarcie placówki banku mleka kobiecego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK w Krakowie. To pierwszy bank mleka kobiecego pod patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego powołany przy placówce niepublicznej, ale działający na rzecz pacjentów ze szpitali w całej Małopolsce.

31.05.2016 - otwarcie placówki banku mleka kobiecego w Centrum Ginekologii, Położnictwa  i Neonatologii w Opolu. Bank działający pod patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego powstał dzięki współfinansowaniu z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

01.11.2016 - wchodzą w życie pierwsze przepisy o charakterze ogólnokrajowym, które ustanawiają preferencyjne stawki dla finansowania ze środków publicznych leczenia dzieci żywionych mlekiem matki, w tym mlekiem dawczyń oraz dla szpitali prowadzących banki mleka kobiecego. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 102 /2016/DSOZ z 30 września 2016 r w sprawie ustalenia współczynników korygujących umożliwia szpitalom prowadzącym banki mleka kobiecego oraz wszystkim szpitalom oferującym swoim pacjentom pokarm z banku mleka kobiecego, otrzymanie większej kwoty refundowanej na żywione w ten sposób dzieci hospitalizowane (na oddziałach neonatologii, chirurgii i neurochirurgii, urologii).

17.11.2016 - Z okazji obchodów Światowego Dnia Wcześniaka, na zaproszenie Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego i Koalicją dla Wcześniaka zorganizowała w Pałacu Prezydenckim w Warszawie uroczyste spotkanie dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodziców oraz ekspertów i pracowników banków mleka kobiecego. Podczas spotkania, którego hasłem było „Mleko Mamy jako element terapii żywieniowej wcześniaków”, omawiano m.in. perspektywę rozwoju sieci banków mleka kobiecego w Polsce.

19.12.2016 - otwarcie banku mleka kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

05-06.10.2017 - w Glasgow podczas 4. Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. EMBA) zaprezentowano międzynarodowemu gronu ekspertów wyniki projektu badawczego Laktotech, finansowanego ze środków NCBiR. Projekt jest od lipca tego rku na etapie realizacji fazy pilotażowej.

19-20.10.2017 - w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Banków Mleka Kobiecego oraganizowana przez Fundację Bank Mleka Kobiecego. Po raz pierwszy była okazja do spotkania i dyskusji w gronie pracowników i wolontariuszy banków mleka oraz wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i pracy tych placówek w Polsce. Konferencja zorganizowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia.

2018

Dzięki środkom publicznym i konkursom ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia na mapie Polski pojawiają się kolejne banki mleka kobiecego w Rzeszowie (dwie placówki), Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Gdyni, Lublinie, Zielonej Górze, Łodzi.

 

 

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa