FB
Strona główna
DLA RODZICÓW

Idea banków mleka kobiecego ma na celu stworzenie możliwości żywienia mlekiem kobiecym najbardziej potrzebujących hospitalizowanych noworodków; a więc ciężko chorych, urodzonych przedwcześnie. Dla tych dzieci mleko ludzkie jest nie tylko pożywieniem, ale także lekiem od którego może zależeć ich życie. Potrzeby tych dzieci są realizowane w pierwszej kolejności. Jeśli Twoje dziecko znajduje się w tej grupie skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Jeśli w szpitalu, w którym przebywa Twoje dziecko nie ma banku mleka kobiecego, może on nawiązać współpracę z Regionalnym Bankiem Mleka Kobiecego i stamtąd otrzymywać pokarm dla swoich pacjentów. Znajdź swój bank.
Jeśli twoje dziecko jest zdrowe najlepiej, aby biologiczna matka podjęła karmienie piersią najszybciej jak to możliwe po porodzie. W sytuacji, gdy nie ma takiej możliwości, zdrowy noworodek mógłby korzystać dopiero z nadwyżek mleka znajdujących się w zasobach banku mleka. Jednak każda taka sytuacja musi być indywidualnie rozpatrywana w placówce banku mleka właściwej dla miejsca zamieszkania matki i jej dziecka.

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa