FB
Strona główna
DLA PROFESJONALISTÓW

O projekcie

Laktotech („Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie”) to projekt badawczy realizowany przez organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe. Liderem projektu jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego, a biorą w nim udział Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Wysokich Ciśnień PAN Unipress oraz Fundacja Bank Żywności SOS. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu Innowacje Społeczne będzie realizowany w latach 2015-2018.

Co to jest laktotechnologia?
Projekt realizuje badania w ramach laktotechnologii, która jest nową dziedziną nauki na styku fizjologii laktacji, terapii żywieniowej oraz technologii żywności. Jednym z tematów zainteresowania laktotechnologii jest wypracowanie możliwości dostosowania składu jakościowego i ilości mleka kobiecego do indywidualnych potrzeb noworodków o specjalnych wymogach żywieniowych (w tym wcześniaków). Głównym celem projektu Laktotech jest optymalizacja postępowania z mlekiem kobiecym w nowopowstających w Polsce bankach mleka kobiecego.
Partnerzy biorący udział w projekcie, w zależności od swoich kompetencji zajmą się:

  • opracowaniem dokumentacji i zaleceń dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania banków mleka kobiecego (w tym wypracowaniem skutecznego systemu kontroli obiegu mleka) opartych na wynikach przeprowadzonych badań, które będą miały znaczenie dla tworzenia regulacji systemowych (wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia),
  • sprawdzeniem przydatności nowej technologii utrwalania mleka (metoda wysokich ciśnień tzw. HPP) dla zwiększenia jego terapeutycznej wartości,
  • oceną korzyści ekonomicznych i społecznych, które wynikną z wprowadzenia rozwiązań usprawniających dotychczasową procedurę banku mleka.

Dlaczego mleko matki?
Pokarm matki jest łatwo przyswajalnym pożywieniem dla dziecka od urodzenia, najlepszym pod względem ilości i jakości składników odżywczych oraz regulacyjnych (hormony, cytokiny) i preferowanej flory bakteryjnej. Jest szczególnie ważny dla wcześniaków – skutkuje zmniejszeniem częstości chorób o najcięższym przebiegu (martwicze zapalenia jelit – NEC, późna sepsa; zapewnia lepszy rozwój psychoruchowy i poprawia ich stan zdrowia w przyszłości; jest pokarmem pierwszego wyboru w tzw. minimalnym żywieniu troficznym (MEF), przez co stymuluje wzrost i dojrzewanie komórek nabłonka jelit, poprawia motoryk jelit, funkcje trawienia i wchłaniania, działa immunostymulująco, zapewnia prawidłową florę bakteryjną. Zmniejszenie częstości powikłań, poprzez działanie bioaktywnych składników mleka kobiecego, poprawia wyniki i obniża koszty leczenia chorych noworodków, w tym wcześniaków. Żadna ze sztucznych mieszanek do żywienia niemowląt nie daje tych korzyści. Dlatego laktotechnologię należy traktować jako dziedzinę szczególnie ważną dla medycyny związanej z opieką nad matką i dzieckiem.
Wynikami badań Laktotech będą szczególnie zainteresowane szpitale i placówki sprawujące opiekę nad noworodkami i niemowlętami, z pewnością przyczynią się one także do rozwoju i rozszerzenia zasięgu działania dotychczas istniejących w Polsce banków mleka kobiecego. Projekt ma także wymiar społeczny – jego pozytywne wyniki przyczynią się do promocji laktacji i zachęcenia młodych mam do podjęcia trudu karmienia piersią.

Dla kogo jest Laktotech?
Bank mleka kobiecego (BMK), które będą głównym miejscem wykorzystania wyników Laktotech to specjalistyczne laboratorium zajmujące się pozyskiwaniem, przechowywaniem, utrwalaniem mleka kobiecego, by po badaniu, żywić nim potrzebujące dziecko, które nie może być karmione pokarmem od własnej mamy. W Europie działają obecnie 203 tego typu placówki o wysokich standardach postępowania z mlekiem kobiecym oraz wypracowanych systemach kontrolujących. Od 2012 r. w Polsce realizowany jest program Fundacji BMK (lidera Laktotech) pt. „Mamy Mleko dla wcześniaka”, który umożliwia żywienie noworodków pasteryzowanym mlekiem od honorowych dawczyń. Fundacja BMK, po 10 latach od zlikwidowania w Polsce laktariów, stworzyła pierwsze banki mleka kobiecego w Warszawie i Toruniu. Program ma charakter pilotażowy, jest zgodny z zasadami działania BKM w innych krajach Europy, ale nie ma oparcia w polskim prawie, ani w ogólnokrajowych rekomendacjach. 

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa