FB
Strona główna
DLA PROFESJONALISTÓW

Program „Mleko Mamy dla wcześniaka”
 
Głównym celem Programu jest udostępnienie bezpiecznego pokarmu kobiecego tym dzieciom, które z przyczyn losowych nie mogą być karmione mlekiem własnych mam. Zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF, „jeżeli nie jest możliwe karmienie dziecka mlekiem własnej mamy, ściągniętym lub wprost z piersi, pierwszą alternatywą powinien być pokarm kobiecy z banku mleka”. Bank Mleka jest nie tylko wyodrębnioną placówką zajmującą się zbieraniem, badaniem i dystrybucją  nadwyżek kobiecego mleka ale także elementem promocji karmienia piersią. Należy go traktować jako wyraz głębokiej troski  o możliwie najlepszy start w życie najmniejszych pacjentów, wspieranie ich terapii i dbałość o optymalne żywienie wbrew obiektywnym trudnościom wynikającym z przedwczesnego porodu.
 
Beneficjentami Programu będą matki i ich dzieci urodzone w Szpitalu gdzie zostanie wprowadzony model wyłącznego żywienia wcześniaków mlekiem kobiecym. Program zakłada gromadzenie, badanie i pasteryzację nadmiaru mleka, pozyskanego od matek dzieci urodzonych w Szpitalu, z przeznaczeniem dla tych noworodków, które z przyczyn losowych nie mogą być czasowo karmione mlekiem własnej mamy. Mleko z Banku Mleka przeznaczone zostanie w pierwszej kolejności dla noworodków urodzonych przedwcześnie. Matki dzieci będących beneficjentami programu udzielą dobrze poinformowanej zgody na rodzaj i sposób karmienia. Zostaną objęte fachową pomocą laktacyjną tak, aby mogły przejąć naturalne karmienie swoich dzieci tak szybko, jak to będzie możliwe.
 
Zasady współpracy Szpitala z Fundacją
 
Program jest realizowany na mocy umowy porozumienia Szpitala z Fundacją Bank Mleka Kobiecego.
 
W ramach współpracy Fundacja Bank Mleka Kobiecego zapewnia:

  • Wniesienie wkładu merytorycznego do opracowania rozwiązań celem realizacji Programu łącznie z wiedzą typu know-how dotyczącą procedur banku ;
  • Zapewnienie Patronatu Naukowego ze strony Rady Naukowej Fundacji;
  • Przeprowadzenie szkolenia z procedur banku mleka wyznaczonych pracowników Szpitala;
  • Wdrożenie procedur banku mleka zgodnie z wzorcami europejskimi oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego zgodnie z normami krajowymi;
  • Monitorowanie Programu po jego wdrożeniu, doradztwo oraz wprowadzanie działań korygujących w ramach postępu wiedzy i zdobytych doświadczeń;
  • Wspieranie realizacji Programu w ramach działań statutowych Fundacji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami współpracy, zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Bank Mleka Kobiecego
Biuro Fundacji
ul. Żegańska 21/23
04-713 Warszawa
e-mail: biuro(at)bankmleka.pl

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa