FB
Strona główna
DLA PROFESJONALISTÓW

19 października 2015 r. pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Szpitalem im. Św. Rodziny oraz Radą Naukową Fundacji Bank Mleka Kobiecego, został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją we współpracy z Regionalnym Bankiem Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie.

Kierownikiem Pracowni jest dr n. biol. Aleksandra Wesołowska.
Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją w latach 2015 -2018 będzie realizować we współpracy ze Szpitalem im. Św. Rodziny projekt pt. „Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu Innowacje Społeczne oraz ubiegać się o finansowane przedmiotowych badań z innych źródeł.
„Organizacja Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem i Laktacją w Regionalnym Banku Mleka w Warszawie pozwoli na zweryfikowanie standardów postępowania z mlekiem kobiecym przeznaczonym dla chorego dziecka. Pracownia będzie także laboratorium  referencyjnym w Polsce dla nowych urządzeń diagnostycznych m.in. służących do oceny składu mleka matki. W Pracowni będziemy prowadzić też badania dotyczące, biochemii mleka kobiecego,  leczenia żywieniowego, a także zaburzeń laktacji w kontekście biologicznym, ale także społecznym i psychologicznym”- uważa Kierownik i pomysłodawca nowopowstałej Pracowni  dr n biol. Aleksandra Wesołowska.

Kontakt:
Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją WUM
Szpital Specjalistyczny im. Świetej Rodziny SPZOZ
Ul. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa