FB
Strona główna
AKTUALNOŚCI

Dobiega końca kolejny etap prac badawczych grantu Laktotech dotowanego w ramach Programu Innowacje Społeczne przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 10 lutego br. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego konsorcjum w Klinice Neonatologii w Szpitalu Pediatrycznym WUM.

Naukowcy przebadali panel hormonów obecnych w mleku kobiecym takich jak adiponektyna, insulina, leptyna , czynnik stymulujący hepatocyty (HGF) za pomocą testów immunoenzymatycznych ( ELISA) i okazało się że te ważne składniki matczynego mleka są wykrywane w aktywnej formie po utrwalaniu mleka metodą wysokich ciśnień (HPP) podczas gdy dotychczas stosowana pasteryzacja metodą holdera istotnie obniża ich zawartość. Zubożenie pokarmu kobiecego w hormony regulujące gospodarką węglowodanową może skutkować obserwowanym w badaniach na populacjach dzieci żywionych mlekiem z banku mleka, spowolnionym tempem wzrostu z powodu zaburzeń regulacji metabolizmu.

Mgr Olga Barbarska, doktorantka WUM, podjęła badania porównawcze nowych technik utrwalania mleka podczas stażu w Hiszpanii (w Banku Tkanek i Mleka na  Palma de Majorca), który odbywa w ramach Programu Santader Universitates którego beneficjentem jest  Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzięki wizycie studyjnej w Banku Mleka na Majorce możliwe będzie porównanie wpływu utrwalania mleka metodą HPP i promieniami UV na badane przez nas czynniki. Studentkę z Polski gości w swoim laboratorium członek Zarządu EMBA , Dr Antoni Gaya.

   

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa