FB
Strona główna
DLA PROFESJONALISTÓW

Komfortowy i właściwie zagospodarowany pokój laktacyjny jest nieodłącznym elementem placówki banku mleka. O tworzenie takich miejsc powinny zadbać jednak wszystkie szpitale i placówki, w których długookresowo przebywają noworodki i niemowlęta. 

Wygodny fotel, stolik do odłożenia akcesoriów, bieżąca woda, lodówka do przechowywania pokarmu – to elementy niezbędne, ale ważna jest także atmosfera wnętrza; stworzenie namiastki warunków domowych, poczucia komfortu i bezpieczeństwa karmiącej matki. Na sukces w karmieniu piersią mają wpływ nie tylko czynniki fizjologiczne, ale i psychologiczne. Dlatego placówki przyjazne dziecku powinny także wspierać mamy karmiące i poprzez stwarzanie przyjaznych warunków utwierdzać ją w przekonaniu o wartości jej pokarmu.

Prezentowane wizualizacje są autorstwa firmy DanLab i mogą stanowić inspirację do tworzenia tego typu wnętrz. 

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa