FB
Strona główna
DLA PROFESJONALISTÓW

Monografia pt. „Banki Mleka w Polsce. Funkcjonowanie w podmiotach leczniczych - idea i praktyka” pod redakcją dr n. biol. Aleksandry Wesołowskiej została opracowana przez grupę ekspertów skupionych wokół zespołu do spraw funkcjonowania laktariów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego (marzec 2014). Publikacja szczegółowo omawia aspekty techniczne, logistyczne, laboratoryjne, społeczne i prawne funkcjonowania banków mleka kobiecego w Polsce. Praca jest rodzajem przewodnika dla podmiotów leczniczych prowadzących i zamierzających otworzyć banki mleka. Jest to pierwsze naukowe i jednocześnie instruktażowe opracowanie dotyczące działalności banków mleka kobiecego w Polsce. Patronat honorowy nad publikacją objęli: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu medycznego prof. Mirosław Wielgoś.

Druk pierwszego wydania - 500 egzemplarzy sfinansowano ze środków Narodowego Programu Zdrowia.

Promocja książki miała miejsce podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Banków Mleka Kobiecego w październiku 2017 r.

W sprawie zamówień prosimy o kontakt: biuro@bankmleka.pl

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa