FB
Strona główna
DLA PROFESJONALISTÓW

Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego”. Organizator: Centrum Nauki o Laktacji wraz z Fundacją Bank Mleka Kobiecego jako Partnerem 

12–godzinny kurs dokształcający przeznaczony dla personelu szpitali III poziomu referencyjnego oraz oddziałów intensywnej terapii noworodka, którzy pragną sprawować nowoczesną opiekę nad matką i dzieckiem sprzyjającą wczesnej stymulacji laktacji i nakierowaną na żywienie dzieci mlekiem kobiecym. 

Program kursu obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

  • Korzyści zdrowotne dla dziecka urodzonego przedwcześnie i chorego żywionego mlekiem matki biologicznej.
  • Problemy zdrowotne noworodków a karminie piersią, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniactwa.
  • Rozbudzanie i utrzymywanie laktacji, pozyskiwanie siary i inne procedury z wykorzystaniem laktotechnologii.
  • Postępowanie z mlekiem matki dla dziecka zdrowego i chorego w domu i w szpitalu.
  • Najczęstsze problemy laktacyjne matek wcześniaków.

Metody nauczania: preferujemy metody aktywizujące uczestników – scenki, dyskusje, pracę w zespołach, wykłady w formie informacyjno-konwersacyjnej jak też warsztaty praktyczne, które – na życzenie Zamawiającego kurs – mogą być realizowane na oddziałach szpitala, przy pacjentkach.

Sposób i miejsce realizacji kursu: zajęcia trwają 2 dni – po sześć godzin (zegarowych).
Oferujemy możliwość zamawiania szkolenia przez placówki ochrony zdrowia, okręgowe izby pielęgniarek i położnych i inne zainteresowane podmioty.

O kursie można także przeczytać na stronie Centrum Nauki o Laktacji.

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa