FB
Strona główna
AKTUALNOŚCI

W dniach 23-24 czerca 2017 odbędzie się IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne "Daj szansę na mleko
mamy" - 6 miesięcy po otwarciu Banku Mleka Kobiecego w Klinice
Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rekomendacji
żywieniowych z uwzględnieniem karmienia naturalnego, nie tylko w
okresie noworodkowym, ale przede wszystkim niemowlęcym.  Dyskusja
interdyscyplinarana dotycząca najczęściej popełnianych błędów
żywieniowych i podaży mieszanek mlecznych jako ekwiwalentów mleka
kobiecego. Prezentacja procedur stosowanych w Banku Mleka Kobiecego i
możliwości stosowania mleka gatunkowo swoistego dla człowieka.

Konferencja jest skierowana głównie do lekarzy pediatrów,
neonatologów, położnych, pielęgniarek, konsultantów i doradców
laktacyjnych, a także wszystkich, którym bliskie jest karmienie
naturalne od urodzenia i jak najdłużej.
 
Więcej informacji TU (proszę aby link był pod slowem TU)

http://www.usk.wroc.pl/ASK_source/forumneonat/Borszura_IV_WFN_min.pdf

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa