FB
Strona główna
AKTUALNOŚCI

8 czerwca 2017 r. w Regionalnym Banku Mleka Kobiecego w Warszawie, przedstawicielki SGGW przeprowadziły audyt związany z przestrzeganiem procedury HACCP w banku. We współpracy z pracownikami banku i Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny, gdzie mieści się bank, omawiano problemy związane z wdrożeniem procedury i ułatwienia, jakie wprowadziła opracowana księga HACCP do bieżącej pracy placówki. Była to pierwsza tego typu kontrola w banku mleka w Polsce, przebiegła w miłej atmosferze - przecież dopiero się uczymy!

Zbliża sie do końca faza badawcza projektu "Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie" -realizowanego przez konsorcjum w składzie Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Fundacja Bank Żywności SOS, SGGW, WUM, IWC PAN Unipress, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przeprowadzony audyt HACCP był jednym z ostatnim jej etapów. Na początku lipca br. rozpocznie się faza pilotażowa projektu, która pozwoli ocenić możliwości zastosowania procedury wysokich ciśnień w pracy banków mleka kobiecego oraz prześledzi wdrożenie procedury HACCP.

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa