FB IG
Strona główna
DLA PROFESJONALISTÓW

Raport Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących żywienie dojelitowe z zastosowaniem mleka modyfikowanego, odciągniętego mleka matki lub mleka z banku mleka kobiecego w populacji wcześniaków do ukończenia 4 tyg. życia wieku korygowanego oraz chorych noworodków, które nie mogą być karmione piersią. 
Pobierz

Projekt taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 06.12.2016 r. opracowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
Pobierz

Zarządzenie Nr 102 /2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia współczynników korygujących [dalej]

Zarządzenie nr 71/14 z dnia 12 marca  2014 r. Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie powołania  Zespołu do spraw funkcjonowania laktariów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Pobierz

Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. EMBA) na temat dzielenia się mlekiem kobiecym. Grudzień 2011 r.
Pobierz

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa