Karmienie piersią

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Wszyscy czekamy z nadzieją aż czas pandemii COVID-19 zakończy się i będziemy mogli wrócić do naszych codziennych obowiązków bez maseczek, zdalnej nauki i telekonferencji. Pandemia szczególnie dotkliwie ograniczyła funkcjonowanie osób najsłabszych i potrzebujących wsparcia, także medycznego. Fundacja Bank Mleka Kobiecego nie pozostała obojętna na problemy mam ciężarnych i karmiących, które zadają wiele pytań związanych z bezpieczeństwem nie tylko swoim, ale i maleństwa. Aby odpowiedzieć na nurtujące pytania szukamy naukowych argumentów, konsultujemy się ze specjalistami z całego świata i dzielimy się wiedzą zdobytą na temat wirusa SARS-CoV-2. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy nie tylko mamom, ale i personelowi medycznemu we wdrażaniu bezpiecznych i racjonalnych rozwiązań w opiece okołoporodowej w okresie pandemii.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy pogody ducha i wiary, że Zmartwychwstanie przyniesie nowe, lepsze życie.

Dr hab. Aleksandra Wesołowska,
prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego
z Zespołem

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BADANIU

Fundacja Bank Mleka Kobiecego patronuje badaniu, którego celem jest ocena wpływu Covid-19 na zmianę
opieki okołoporodowej w Polsce. 
Zachęcamy do wypełnienia i udostępniania ankiety, na podstawie której będzie można ocenić zmiany w opiece okołoporodowej nad kobietami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2 i podejrzanymi o chorobę COVID-19 w chwili porodu.

Celem badania jest ocena wpływu zmian postępowania okołoporodowego podczas pandemii COVID-19 na sposób żywienia dzieci tych matek.

Do badania mogą przystąpić kobiety, które:

 • 66 w chwili porodu były podejrzane o zarażenie SARS-CoV-2;
 • 66 podczas porodu były chore na COVID-19.

Fundacja prowadzi badanie we współpracy z Pracownią Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie oraz Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Badanie jest finansowane ze środków Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza przeznaczonych na wzmacnianie i rozwój współpracy między WUM i UW oraz ze środków
Światowej Organizacja Zdrowia (WHO).

grafika informująca o badaniach

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego zakończyła badanie pt. „Ocena ryzyka transmisji wirusa SARS-Cov-2 z matki chorującej na COVID-19 na dziecko w okresie prenatalnym oraz przez mleko kobiece”.

Badanie prowadzono od początku pandemii do września ubiegłego roku. Wzięło w nim udział 36 matek chorych na COVID-19, które rodziły w jednym ze szpitali jednoimiennych uczestniczących w badaniu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach, Centrum Medyczne w Łańcucie, SPZOZ w Puławach, SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od uczestniczek badania pobrano płyn owodniowy, krew pępowinową oraz próbki mleka z pierwszego tygodnia laktacji oraz ankiety na temat stanu zdrowia matki i dziecka oraz warunków stymulacji laktacji i sposobie żywienia dzieci. Po analizie wyników potwierdzono, że ryzyko zakażenia dziecka wirusem SARS-CoV-2 w czasie porodu oraz przez mleko matki chorej na COVID-19 jest znikome. Badanie potwierdza, że przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u kobiet w ciąży i połogu jest umiarkowany, łagodny lub bezobjawowy.

W badanej grupie większość dzieci przyszła na świat przez cięcie cesarskie oraz była żywiona sztucznie niezależnie od aktualizacji rekomendacji, jakie pojawiały się w czasie kilku miesięcy od wybuchu pandemii COVID-19. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia:

 • status epidemiologiczny pacjentki (wynik testu na SARS-CoV-2) nie ma wpływu na sposób zakończenia ciąży, a o cesarskim cięciu powinny decydować względy kliniczne;
 • postępowania z noworodkiem matki zakażonej SARS-CoV-2 po porodzie, w tym decyzja o kontakcie skóra do skóry, przebywaniu matki z dzieckiem oraz sposobie karmienia zależy od stanu zdrowia matki oraz jej świadomej decyzji podjętej na podstawie informacji o bilansie korzyści i ryzyka dla matki i dziecka, które wynikają z zaniechania lub podjęcia postępowania okołoporodowego w sytuacji położnicy chorej na COVID-19, udzielonych przez personel medyczny.

Badanie zostało zrealizowane dzięki środkom z rezerwy Prodziekana ds. Nauki i Transferu Technologii
WUM oraz wsparciu przez Warsaw Genomics – Laboratorium Analiz Genetycznych, Petra Medica Sp. z o.o.,
DanLab – Wyposażenie laboratorium oraz Medela Polska.
Więcej informacji o wynikach badania oraz dokumenty z nim związane znajdują się w zakładce Dla profesjonalistów
– Artykuły naukowe i rekomendacje na STRONIE INTERNETOWEJ FUNDACJI.

dziecko trzymane na rękach rodzica

Dnia 19 maja obchodzimy Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego organizuje obchody tego dnia we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Banków Mleka Kobiecego (EMBA). Już dziś prosimy rodziców dzieci, które korzystały z mleka z banku mleka kobiecego o spisanie swoich doświadczeń związanych z tym okresem. Historie zostaną zebrane w „wirtualnej książce” rozpowszechnianej w mediach społecznościowych EMBA oraz Fundacji BMK.

Chcemy w ten sposób podziękować dawczyniom za ich trud i gotowość do niesienia pomocy.

Już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania.

ZJAZD EMBA

W październiku 2021 r. odbędzie się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (EMBA), którego współorganizatorem jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego. Zjazd odbędzie się w formie hybrydowej, organizatorzy planują – o ile pozwoli na to pandemia – zaproszenie wykładowców, a uczestnicy będą mogli brać udział w spotkaniu on-line. Honorowy patronat nad konferencja obejmie Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a Fundację Bank Mleka Kobiecego będzie reprezentowała w komitecie naukowym prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji.
Szczegółowe informacje i rejestracja już wkrótce na
stronie  Eeuropean Milk Banking 

6 MIĘDZYNARODOWY KONGRES
Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka
NOWE HORYZONTY DZIAŁALNOŚCI BANKÓW MLEKA KOBIECEGO
Warszawa, 14-16 października 2021

Tematy:
• Karmienie piersią i dawstwo mleka w czasie pandemii COVID-19
• Dieta matki a skład mleka kobiecego
• Nowe wyzwania w badaniach nad mlekiem kobiecym
• Mleko dawczyń – definicje, regulacje i legislacja
• Praktyczne aspekty funkcjonowania banku mleka
• Przyszłość banków mleka

CIEKAWE BADANIE NA WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

W 2021 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny rozpoczął badanie pt. „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym”. Celem projektu jest analiza wpływu zwyczajów żywieniowych dawczyń z różnych krajów Europy na skład mleka oraz poznanie motywacji kobiet dzielących się pokarmem. Projekt realizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej we współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego.
W badaniu mogą wziąć udział kobiety, które:

 •  urodziły dziecko nie później niż w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zgłoszenie i zamierzają karmić piersią przez przynajmniej 6 miesięcy;
 • są dawczyniami mleka kobiecego do banku, lub chciałyby nimi zostać – ale nie mogą np. z powodów organizacyjnych lub ze względu na trwającą pandemię.
Zapraszamy do udziały w badaniu

W trakcie badania jego uczestniczki otrzymają możliwość porady dietetycznej dla kobiet karmiących piersią
oraz informację o składzie swojego pokarmu. Udział w badaniu polega na przekazaniu trzech próbek mleka, pobranych w pierwszym, trzecim i szóstym miesiącu po porodzie oraz na wypełnieniu ankiet socjologicznych (dwa razy w czasie badania) i kwestionariuszy
żywieniowych (trzy razy w czasie badania).

Zgłoszenia przyjmuje pięć polskich banków mleka, które biorą udział w badaniu:

 •  Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie
  – bankmleka@szpitalmadalinskiego.pl;
 •  Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
  Wrocławiu – bankmleka@usk.wroc.pl;
 • Bank Mleka Kobiecego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu
  – bankmleka@wszz.torun.pl;
 •  Bank Mleka Kobiecego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk – bankmleka@uck.gda.pl;
 • Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie
  – bankmleka@pro-familia.pl.
  Rekrutacja trwa do marca 2022 r.

Stanowisko w sprawie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 kobiet w okresie laktacji Fundacji Bank
Mleka Kobiecego, Centrum Nauki o Laktacji i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
Wspólne stanowisko rekomenduje objęcie matek karmiących piersią Narodowym Programem Szczepień
przeciw COVID-19. Szczególnie dotyczy to kobiet z grup wysokiego ryzyka zakażenia wirusem SARS-
-CoV-2, matki lekarki oraz matki wcześniaków. 

Fundacja Bank Mleka Kobiecego uczestniczyła w tworzeniu rekomendacji dotyczących regulacji
prawnych związanych z mlekiem kobiecym oraz funkcjonowaniem banków mleka kobiecego w Unii
Europejskiej.
W Unii Europejskiej działa obecnie 248 banków mleka. Jednak w zakresie prawodawstwa kwestie związane
z mlekiem kobiecym nie są należycie uregulowane. Brakuje nie tylko zapisów w prawie wspólnotowym,
ale także w wielu państwach na poziomie krajowym. Kraje, w których uregulowano funkcjonowanie banków
mleka i dzielenia się pokarmem kobiecym, często mają różne prawodawstwo w tym zakresie.
W rekomendacjach eksperci wskazują m.in. na:

 • potrzebę wypracowania wspólnych regulacji i harmonijnych standardów, które zapewniają wysoki
  poziom bezpieczeństwa i jakości w zakresie pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania oraz
  dystrybucji mleka kobiecego;
 • potrzebę uznania w UE mleka kobiecego jako najbardziej optymalnego sposobu żywienia wcześniaków
  oraz chorych niemowląt i z niską masą urodzeniową, z zastrzeżeniem, że mleko biologicznej
  matki powinno być pierwszym wyborem, a mleko pochodzące z banku mleka preferowanym
  wyborem, gdy dziecko nie może być karmione mlekiem matki;
 • zapewnienia równego dostępu do bezpiecznego mleka pochodzącego z banku mleka dla wcześniaków
  oraz niemowląt chorych i z niską masą urodzeniową;
 •  zwiększania świadomości i wsparcia dla idei banków mleka w Europie;
 • podkreślania potrzeby prowadzenia badań naukowych i zbierania danych w całej UE dotyczących
  zastosowania i donacji mleka kobiecego.

Z rekomendacjami można się zapoznać w zakładce Aktualności na stronie internetowej Fundacji.
Fundacja

1,5%

Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Wypełniając roczne sprawozdanie finansowe – PIT za 2020 r., można przeznaczyć 1% podatku na działalność właśnie naszej Fundacji. Wystarczy wpisać numer KRS 0000329961

Skip to content