Poradnictwo laktacyjne i żywieniowe w sytuacjach kryzysowych.

27 kwietnia 2023 godzina 17:30-19.00

Poradnictwo laktacyjne i żywieniowe w sytuacjach kryzysowych.

W sytuacji klęski żywiołowej czy wojny istnieje ogromne ryzyko niedożywienia wśród osób dotkniętych kryzysem, zwłaszcza wśród najmłodszych. Dlatego zadbanie o prawidłowe żywienie niemowląt i małych dzieci jest szczególnie ważne właśnie wtedy, gdy brakuje jedzenia na półkach sklepowych, gdy pomoc humanitarna świadczona przez przeróżne organizacje przekazuje produkty nie zawsze właściwe dla niemowląt i małych dzieci, gdy brak jest dostępu do czystej wody i środków higienicznych, gdy matki karmiące tracą pokarm. Podczas 4 webinaru pt: „Poradnictwo laktacyjne i żywieniowe w sytuacjach kryzysowych.” w ramach cyklu „Wsparcie matek w żywieniu dzieci w kryzysie”, Jodine Chase, dr Agnieszka Bzikowska-Jura oraz Malwina Okrzesik nie tylko przedstawią najważniejsze założenia dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach nagłych, ale i poradzą jak powinno wyglądać poradnictwo laktacyjne oraz jak należy planować dietę uzupełniającą niemowląt po 6 mies. życia w tych szczególnych sytuacjach.

Wykładowcy

Jodine Chase

członkini Grupy Roboczej ds. Żywienia Dzieci w Kryzysie (ang. The Infant Feeding in Emergencies Core Group, IFE CG) w Emergency Nutrition Network (ENN) (Wielka Brytania), ENN to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która nadzoruje rozwój zasobów szkoleniowych i wytycznych dotyczących globalnej polityki w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych. Jest współzałożycielką SafelyFed Canada, narodowej organizacji non-profit, zajmującej się ochroną niemowląt i małych dzieci w nagłych wypadkach poprzez bezpieczne i odpowiednie żywienie. Jodine Chase jest również specjalistą ds. public relations i komunikacji, specjalizującym się w zarządzaniu kryzysowym. Była kierowniczką ds. komunikacji w Kanadyjskim Stowarzyszeniu Położnych. Obecnie jest zaangażowana w badania nad podnoszeniem jakości opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem w Quality Maternal and Newborn Care Alliance (QMNC) Research Alliance.

dr Agnieszka Bzikowska-Jura

dietetyczka kliniczna, adiunkt naukowo-dydaktyczny Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, działającej przy Zakładzie Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje działania kliniczne koncentruje przede wszystkim na poradnictwie żywieniowym dla kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz dzieci. Naukowo jest związana z badaniami, których celem jest identyfikacja i analiza czynników wpływających na skład mleka kobiecego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu żywienia i stanu odżywienia matki. Ukończyła międzynarodowe szkolenie z IYCF-E i jest współredaktorką pierwszej dostępnej na polskim rynku monografii dotyczącej Żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (dostępna od kwietnia 2023 r.).

Malwina Okrzesik

psycholożka, konsultantka laktacyjna IBCLC, absolwentka Podyplomowych Studiów Pomocy Humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim i trenerka komunikacji empatycznej. Prezeska Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni, które w 2022 roku zebrało prawie milion złotych w projekcie Dobrze Urodzeni dla Ukrainy na bezpośrednie wsparcie rodzących kobiet i szpitali położniczych na terenach objętych wojną. Członkini Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych oraz jego europejskiego odpowiednika - ELACTA. Autorka wielu materiałów edukacyjnych o karmieniu piersią przeznaczonych dla rodziców. Obecnie członek zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia ds. przygotowania strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Webinar:

Pobierz materiał:
Ochrona i wspieranie karmienia piersią w sytuacjach kryzysowych

Pozostałe webinary