FB IG
Strona główna
DLA MEDIÓW

Co to jest Bank Mleka Kobiecego? Dla kogo przeznaczone jest mleko z banku mleka?

Banki mleka to profesjonalne laboratoria zajmujące się pozyskiwaniem mleka kobiecego, przechowywaniem i po badaniu – dostarczaniu go potrzebującemu dziecku, które z przyczyn losowych nie może być karmione przez własną mamę. Banki Mleka powinny być nieodłącznym elementem systemu opieki nad matką i dzieckiem, szczególnie jeśli noworodek wymaga długotrwałego leczenia lub z innych powodów karmienie piersią przez biologiczną matkę jest utrudnione. Gromadzenie mleka w banku gwarantuje prawidłowe zagospodarowanie jego nadwyżek z korzyścią dla potrzebujących dzieci, wśród których większość stanowią wcześniaki i noworodki chore. Pozostaje to w zgodzie ze wskazaniami AAP (American Academy of Pediatrics, 2005) oraz wspólną Rezolucją WHO i UNICEF 1980, która mówi że: mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego banku mleka jest drugim, po mleku własnej matki, pokarmem z wyboru do stosowania u noworodków i niemowląt. Promocja karmienia piersią jest wymagana szczególnie tam, gdzie karmienie to napotyka przeszkody i bariery. Jedną z poważniejszych przyczyn braku możliwości karmienia swojego dziecka jest poród przedwczesny. 

Dlaczego tak ważne jest karmienie pokarmem naturalnym?

Mleko kobiece dla chorego, szczególnie przedwcześnie urodzonego dziecka powinno być traktowane jako lek. Zawiera tysiące aktywnych składników, które mają wartość pozażywieniową i są nie do wyprodukowania na drodze procesu technologicznego. Poza tym mleko kobiece jest także idealnie dopasowane do potrzeb żywieniowych noworodka, zawiera wyłącznie gatunkowo specyficzne białka i jest najlepiej przyswajalnym pożywieniem.

Dlaczego instytucja banku mleka kobiecego powinna pośredniczyć w dzieleniu się mlekiem?

Karmienie dziecka mlekiem innej, niż biologiczna matka, kobiety wiąże się z pewnym ryzykiem. Jego wyeliminowanie nie jest możliwe bez badań pokarmu oraz dawczyń, włączając badanie statusu serologicznego dawczyń. Mleko z banku mleka jest badane pod kątem czystości mikrobiologicznej i pasteryzowane. Potencjalne dawczynie mleka udzielają wywiadu epidemiologicznego na temat przebytych chorób i trybu życia oraz są kierowane na badania krwi. 

Jaki jest sposób finansowania organizacji i funkcjonowania banków mleka kobiecego w Polsce?

Funkcjonowanie banku mleka kobiecego wiąże się z określonymi kosztami (badania matek, badanie mleka, proces bezpiecznego przechowywania pokarmu, praca personelu itp.). Dotychczas każdy powstający bank mleka był finansowany ze środków pozyskanych przez szpital, który decydował się na stworzenie takiej placówki. Fundacja Bank Mleka Kobiecego prowadzi starania o uwzględnienie procedury żywienia mlekiem biologicznej matki oraz pokarmem z banku mleka kobiecego w wysokości refundacji leczenia przez NFZ. Pierwszym sukcesem w tej dziedzinie było podpisanie 30 września 2016 r. przez Prezes NFZ zarządzenie sprawie ustalenia współczynników korygujących, które docenia żywienie mlekiem matki oraz  mlekiem z banku mleka dla hospitalizowanych noworodków. Zarządzenie Nr 102 /2016/DSOZ w sprawie ustalenia współczynników korygujących http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1022016dsoz,6531.html 

Czy jest możliwość aby matki zdrowych dzieci, które nie mogą karmić piersią, mogły otrzymać pokarm z banku dla swojego dziecka?

Idea banków mleka kobiecego ma na celu stworzenie możliwości żywienia mlekiem kobiecym najbardziej potrzebującym noworodków, a więc ciężko chorych, urodzonych przedwcześnie. Dla tych dzieci mleko ludzkie jest nie tylko pożywieniem, ale także lekiem od którego może zależeć ich życie. Potrzeby tych dzieci są realizowane w pierwszej kolejności. Zdrowe noworodki mogłyby korzystać dopiero z nadwyżek mleka i każda taka sytuacja musi być indywidualnie rozpatrywana w placówce banku mleka właściwej dla miejsca zamieszkania matki i jej dziecka.

Czy bank mleka kobiecego płaci matkom za oddane mleko?

Założeniem funkcjonowania banków mleka kobiecego jest nieodpłatne (na zasadzie wolontariatu) oddawanie mleka przez matki-dawczynie. Honorowe Dawczynie i ich dzieci mają możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa laktacyjnego, są wyposażane z sprzęty niezbędne do właściwego odciągania pokarmu. Każdy bank mleka może także tworzyć własne programy promocji dzielenia się mlekiem poprzez nawiązanie lokalnych kontaktów z przedsiębiorstwami i instytucjami, które zaowocują np. bezpłatnym korzystania z usług i produktów przez Honorową Dawczynię i jej rodzinę. 

Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka (ang. EMBA), które członkiem jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego stoi na stanowisku, że wszelkie formy pośredniczenia między dawczyniami a biorcami, które uwzględniają odpłatność dawczyniom za pozyskane mleko, są uznane za nieetyczne i powinny zostać zabronione. 

W jaki sposób banki mleka kobiecego zaczęły powstawać w Polsce?

Pomysł odtworzenia w Polsce dawnych laktariów miał charakter oddolnej inicjatywy karmiących matek przekonanych o wartości kobiecego mleka. Pomysłodawcą była Pani Magdalena Podczaska, obecnie Mama pięciorga dzieci. Po przedwczesnym urodzeniu pierwszego dziecka, Pani Magda, po początkowych trudnościach w karmieniu małej Ani, miała nadmiar pokarmu. Próbowała oddać pokarm do instytucji gdzie przebywają dzieci, które z przyczyn losowych nie mogą być karmione mlekiem własnych mam. Nie było to możliwe, bo żadna z placówek nie posiadała możliwości przygotowania mleka tak aby było bezpieczne dla niespokrewnionego dziecka. Wspólnie z przyjaciółką Aleksandrą Wesołowską , wtedy doktorantką studiów medycznych, dziś Prezesem Fundacji Bank Mleka Kobiecego w 2008 r. założyły Stowarzyszenie na rzecz Banku Mleka Kobiecego, którego celem było umożliwienie bezpiecznego dzielenia się pokarmem.

Czy Banki Mleka są czymś powszechnym na świecie ?

Pierwszy bank mleka został założony w Wiedniu w 1909 roku, a ten który powstał w Bostonie w 1919 roku stał się modelową placówką dla powstających później w Chicago, Nowym Jorku i Los Angeles. W 1939 roku powstał pierwszy bank mleka w Wielkiej Brytanii. W 1943 roku powstały pierwsze wytyczne regulujące działalność banków mleka opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne. Odkrycie wirusa HIV w 1980 roku i związane z tym ryzyko przenoszenia choroby przez mleko kobiece znacznie ograniczyło praktykę dzielenia się naturalnym pokarmem. Rozwój technik przetwarzania mleka kobiecego a także wzrost standardów epidemiologicznych eliminuje dziś ryzyko zakażenie przez pasteryzowane mleko kobiece oraz umożliwia stosowanie w nich systemu bezpieczeństwa żywności HACCP. Aktualnie obserwowany jest rozwój banków mleka, systematycznie zwiększa się ich liczba na całym świecie. Europejskie Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. EMBA) posiada w swoim rejestrze około 160 placówek oraz kilka w fazie organizacji.

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa