Żywienie dzieci w kryzysie

W czasie kryzysów humanitarnych spowodowanych wojną czy kataklizmami zdrowie i dobrostan noworodków i niemowląt bardziej niż kiedykolwiek zależy od dostępu do mleka matki. Dlatego Fundacja opracowuje i wdraża strategię żywienia dzieci w kryzysie ( ang. Infant and Young Feeding in Emergency,  IYC-E) , w szczególności wspiera i promuje wyłączne karmienie piersią oraz odpowiednie praktyki w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci  wśród matek w Polsce.

Planowanie i wspieranie odpowiedniego, bezpiecznego żywienia niemowląt i małych dzieci na wypadek sytuacji kryzysowych było do tej pory zaniedbywane w wielu krajach ekonomicznie rozwiniętych, również w Polsce. Istnieje jednak strategia prawidłowego żywienia dzieci w takich okolicznościach opracowana przez zespół międzynarodowych ekspertów znana jako  „Wytyczne operacyjne dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (ang. Operational guidelines: Infant and Young Child Feeding in Emergency, IYCF-E)”.

Każda sytuacja kryzysowa uwypukla istniejące niedociągnięcia w danym obszarze. Miniona pandemia COVID -19 oraz kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie w sposób szczególny dotknął kobiety i dzieci, a co za tym idzie, postawił nowe wyzwania polskiemu systemowi opieki okołoporodowej i laktacyjnej.

W odpowiedzi na kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie, zwłaszcza masowe przemieszczanie się kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi z terenów ogarniętych wojną do Polski, Fundacja Bank Mleka Kobiecego zrealizowała projekt pt. Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie (pełen tytuł: „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej.”) na zlecenie Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Projekt miał na celu wsparcie matek w głębokim kryzysie laktacyjnym spowodowanym traumą wojenną lub innymi nagłymi sytuacjami. W szczególności koncentrował się na podwyższeniu poziomu opieki nad kobietą w kryzysie okołoporodowym oraz poszerzenie zakresu świadczeń w szpitalach.

Wsparcie dla matek w kryzysie

Żywienie dzieci w kryzysie – cykl szkoleń

Polska Strategia żywienia dzieci w kryzysie

Organizacja finansująca:
Unicef logotyp

Pod patronatem:

Logotyp ministerstwa zdrowia
Skip to content