Fundacja Bank Mleka Kobiecego realizuje projekt pt. Banki Mleka na Ukrainie – wspólnota i wsparcie współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Cele projektu:

Nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy pracownikami polskich i ukraińskich banków mleka;
Rozpoznanie wyzwań i określenie ścieżki rozwoju banków mleka we Lwowie i Kijowie;
Wymiana wiedzy, doświadczenia i “know-how” oraz ich adaptacja w realiach ukraińskich.

Efekty projektu:

Pomoc merytoryczna

Pomoc rzeczowa

  • Laptop Dell Vostro 15 3520 dla Banku Mleka w Kijowie,
  • 2000 butelek do pasteryzacji i przechowywania mleka kobiecego w Banku Mleka w Lwowskim Obwodowym Szpitalu Klinicznym,
  • Odczynniki Miris dla oczyszczania i sterylizacji mleka,
  • 5000 dzienniczków laktacyjnych w j. ukraińskim dla mam do wykorzystania przez doradców laktacyjnych czy personel medyczny,
  • 5000 ulotek informacyjnych szerzących informację o znaczeniu i działalności banków mleka oraz dawstwa mleka.

Kurier Galicyjski przygotował piękny materiał dotyczący otwarcia banków mleka na Ukrainie. Można go obejrzeć TUTAJ.

Partnerzy projektu         

Mentorzy:

Aleksandra Wesołowska

Elena Sinkiewicz-Darol

Izabela Drążkowska

Wsparcie merytoryczne i językowe

Olga Stetsiuk

Zoriana Ivaniuk

Kierownik Projektu        

Joanna Kocot  joanna.kocot@bankmleka.pl

Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

prezeska i współzałożycielka Fundacji Bank Mleka Kobiecego, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Regionalnym Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie. Laureatka nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka kobiecego w Polsce oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa. Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka (EMBA), Rady Naukowej Stowarzyszenia Banków Mleka Zjednoczonego Królestwa (UKAMB) oraz Grupy do spraw potrzeb pacjentów przy Prezesie Agencji Badań Medycznych. Autorka wielu artykułów naukowych w prasie branżowej i kobiecej na temat laktacji, idei i działania banków mleka kobiecego.

Dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol

biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2012 współpracuje z Fundacją Bank Mleka Kobiecego. Od 2013 roku kierownik Regionalnego Banku Mleka Kobiecego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, a od 2021 pracownik badawczo-naukowy Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zaangażowana w projekty badawcze z zakresu optymalizacji postępowania z mlekiem kobiecym, wpływu czynników środowiskowych, matczynych i okołoporodowych na skład i jakość mleka kobiecego, fizjologii laktacji i terapii żywieniowej dzieci przedwcześnie urodzonych. Główne zainteresowania naukowe to zmienność składu mleka kobiecego, fizjologia laktacji, neurobiologia oraz badania kliniczne w populacji pediatrycznej. Koordynatorka, m.in. projektu „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej” UNICEF w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, wykonawczyni projektu ,,Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym” – NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (2019-2022), organizatorka szkoleń z zakresu wsparcia laktacyjnego w opiece okołoporodowej.

Izabela Drążkowska

dyplomowana położna, Międzynarodowa Dyplomowana Konsultantka Laktacyjna IBCLC, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka pielęgniarstwa neonatologicznego. Od 2019 roku Koordynatorka Banku Mleka w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Zaangażowana w projekty kierowane w Polsce przez Fundację Bank Mleka Kobiecego, m.in. “Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej” wspieranego przez UNICEF, „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym” – NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (2019-2022) oraz Global Donor Human Milk Composition Study. Współpracuje z Politechniką Gdańską w zakresie badań dotyczących składu i mikrobiologii mleka ludzkiego.

Skip to content