Fundacja Bank Mleka Kobiecego realizuje projekt pt. Banki Mleka na Ukrainie – wspólnota i wsparcie współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Partnerzy projektu         

Mentorzy:

Aleksandra Wesołowska

Elena Sinkiewicz-Darol

Izabela Drążkowska

Wsparcie merytoryczne i językowe

Olga Stetsiuk

Zoriana Ivaniuk

Kierownik Projektu        

Joanna Kocot  joanna.kocot@bankmleka.pl

Podstawowe informacje o projekcie

 • Opracowanie materiałów informacyjnych dla mam na temat działalności banków mleka oraz korzyści płynących z karmienia piersią. Ulotki informacyjne oraz dzienniczki laktacyjne w języku ukraińskim będą dostępne we wszystkich czterech szpitalach partnerskich oraz do pobrania w wersji elektronicznej 

pobierz dzienniczek w j.ukr

Zwiększenie kompetencji pracowników banków mleka w Ukrainie i wzmocnienie współpracy międzynarodowej dzięki sesjom mentoringowym  z polskimi ekspertami 

  Pomoc rzeczowa dla Perinatalnego Centrum miasta Kijowa 

   Lwowskie Obwodowe Kliniczne Centrum Perinatologii
   Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

   prezeska i współzałożycielka Fundacji Bank Mleka Kobiecego, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Regionalnym Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie. Laureatka nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka kobiecego w Polsce oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa. Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka (EMBA), Rady Naukowej Stowarzyszenia Banków Mleka Zjednoczonego Królestwa (UKAMB) oraz Grupy do spraw potrzeb pacjentów przy Prezesie Agencji Badań Medycznych. Autorka wielu artykułów naukowych w prasie branżowej i kobiecej na temat laktacji, idei i działania banków mleka kobiecego.

   Dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol

   biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2012 współpracuje z Fundacją Bank Mleka Kobiecego. Od 2013 roku kierownik Regionalnego Banku Mleka Kobiecego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, a od 2021 pracownik badawczo-naukowy Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zaangażowana w projekty badawcze z zakresu optymalizacji postępowania z mlekiem kobiecym, wpływu czynników środowiskowych, matczynych i okołoporodowych na skład i jakość mleka kobiecego, fizjologii laktacji i terapii żywieniowej dzieci przedwcześnie urodzonych. Główne zainteresowania naukowe to zmienność składu mleka kobiecego, fizjologia laktacji, neurobiologia oraz badania kliniczne w populacji pediatrycznej. Koordynatorka, m.in. projektu „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej” UNICEF w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, wykonawczyni projektu ,,Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym” – NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (2019-2022), organizatorka szkoleń z zakresu wsparcia laktacyjnego w opiece okołoporodowej.

   Izabela Drążkowska

   dyplomowana położna, Międzynarodowa Dyplomowana Konsultantka Laktacyjna IBCLC, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka pielęgniarstwa neonatologicznego. Od 2019 roku Koordynatorka Banku Mleka w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Zaangażowana w projekty kierowane w Polsce przez Fundację Bank Mleka Kobiecego, m.in. “Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej” wspieranego przez UNICEF, „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym” – NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (2019-2022) oraz Global Donor Human Milk Composition Study. Współpracuje z Politechniką Gdańską w zakresie badań dotyczących składu i mikrobiologii mleka ludzkiego.

   Skip to content