Badania naukowe

Fundacja Bank Mleka Kobiecego realizuje projekty naukowe we współpracy z ośrodkami naukowymi, uczelniami wyższymi, podmiotami leczniczymi i organizacjami pozarządowymi.   

 

W ramach badań naukowych Fundacja współpracowała / współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym [M2] (WUM), Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW),  Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (IWC PAN), Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Szpitalem Specjalistycznym Pro-Famila w Rzeszowie, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku (UCK), COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, Unipress oraz Fundacją Bank Żywności SOS w Warszawie.  

Zapraszamy do współpracy

badania naukowe nad mlekiem kobiecym
Skip to content