Po co nam banki mleka kobiecego

 

Banki mleka to profesjonalne laboratoria, które zajmują się pozyskiwaniem mleka kobiecego od honorowych dawczyń, badaniem, bezpiecznym przechowywaniem i dostarczaniem go potrzebującym dzieciom. Dzięki działalności banków mleka kobiecego przy szpitalach jest możliwe karmienie mlekiem kobiecym dzieci, które z przyczyn medycznych lub losowych nie mogą być karmione piersią.  

 

Dla noworodków długo hospitalizowanych pokarm kobiecy ma szczególne znaczenie terapeutyczne – wręcz ratuje życie i zdrowie! Te dzieci są paradoksalnie, w grupie ryzyka dzieci karmionych sztucznie. Dlatego banki mleka kobiecego należy traktować jako wyraz głębokiej troski o możliwie najlepszy start w życie najmniejszych pacjentów, wspieranie ich terapii i dbałość o optymalne żywienie wbrew obiektywnym trudnościom wynikającym z długiej hospitalizacji.

Wspólna Rezolucją WHO i UNICEF podkreśla, że „mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego banku mleka jest drugim po mleku własnej matki pokarmem z wyboru do stosowania u noworodków i niemowląt” (WHO & UNICEF Join Statement, 1980). Działalność banków mleka kobiecego pozostaje w zgodzie ze wskazaniami również AAP (ang. American Academy of Pediatrics, 2012) oraz stanowiskiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia (SPGHAN, 2014).

Banki mleka powinny być nieodłącznym elementem systemu opieki nad matką i dzieckiem po porodzie, szczególnie jeśli noworodek wymaga długotrwałego leczenia lub karmienie piersią przez biologiczną matkę jest utrudnione. Działalność banków mleka trzeba traktować jako stwarzanie równych szans wszystkim dzieciom w dostępie do najlepszego pokarmu jakim jest mleko kobiece.

W Polsce obecnie funkcjonuje ponad 16 banków mleka kobiecego, które wspierają również te placówki lecznicze w regionie, które nie posiadają takiego laboratorium.

Otwórz z nami bank mleka kobiecego

Banki mleka w Polsce - idea i praktyka

Materiały do pobrania

Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece

pojemniki z mlekiem kobiecym
Skip to content