Polityka PSEA

Pracujemy w zgodzie ze standardami ONZ i promujemy je wśród naszych partnerów. Mamy również poczucie odpowiedzialności za beneficjentów, którym udzielamy pomocy. Dlatego przedstawiamy nasze i naszych partnerów wspólne stanowisko w sprawie polityki zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu i nadużyciom na tle seksualnym – PSEA.

POLITYKA ZAPOBIEGANIA WYKORZYSTYWANIU SEKSUALNEMU (SEXUAL EXPLOATATION) I NADUŻYCIOM NA TLE SEKSUALNYM (SEXUAL ABUSE) obowiązująca w Fundacji Bank Mleka Kobiecego

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGANIE WYKORZYSTYWANIU SEKSUALNEMU (SEXUAL EXPLOATATION) I NADUŻYCIOM NA TLE SEKSUALNYM (SEXUAL ABUSE) obowiązująca w Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Główne założenia procedur

  1. Wykorzystanie seksualne i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych jest zawsze podstawą do rozwiązania stosunku pracy.
  2. Wszelkie czynności seksualne z udziałem dzieci (do 18 r. ż.) są zabronione!
  3. Zabronione jest oferowanie czegokolwiek w zamian za seks, bez względu na wiek beneficjenta.
  4. Zabronione są jakiekolwiek relacje seksualne z beneficjentami – procedury mają być transparentne i znane pracownikom.
  5. Pracownicy organizacji są zobowiązani do zgłaszania wszelkich podejrzeń nadużycia pozycji pracowników organizacji wobec ich beneficjentów.
  6. Bardzo ważne i kluczowe jest tworzenie środowiska przeciwdziałającego wykorzystaniu seksualnemu  i niegodziwemu traktowaniu w celach seksualnych.

Ścieżka raportowania w sytuacjach nadużyć

Każde nadużycie oraz stosowanie przemocy musi spotkać się z reakcją i stosowną interwencją. Istnieje wiele sposobów na zgłoszenie nieprawidłowości.

Beneficjenci i pracownicy mogą wybrać opcję raportowania:

   • przez e-mail: psea@bankmleka.pl
   • listownie na adres: Fundacja Bank Mleka Kobiecego, ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa, z dopiskiem ZGŁASZAM SEA
   • bezpośrednio z UNICEF przez e-mail: UNICEFSEAReporting@unicef.org lub integrity1@unicef.org

UWAGA!

Zawsze należy działać zgodnie z prawem krajowym. W Polsce przestępstwa na tle seksualnym należy zgłaszać odpowiednim służbom.

Materiały dla personelu i pracowników humanitarnych

  1. Plakat PSEA POL
  2. Plakat PSEA UA

STANOWISKO FUNDACJI

Nasza Fundacja stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Fundacji Bank Mleka Kobiecego są zobowiązane do ich przestrzegania.

W Fundacji obowiązuje polityka zerowej tolerancji wobec wykorzystywaniu i przemocy seksualnej.

Skip to content