Polityka PSEA

Pracujemy w zgodzie ze standardami ONZ i promujemy je wśród naszych Partnerów. Mamy również poczucie odpowiedzialności za Beneficjentów, którym udzielamy pomocy. Dlatego poniżej przstawiamy nasze i naszych pratnerów wspólne stanowisko w sprawie polityki zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu i nadużyciom na tle seksualnym – PSEA.

POLITYKA ZAPOBIEGANIA WYKORZYSTYWANIU SEKSUALNEMU (SEXUAL EXPLOATATION) I NADUŻYCIOM NA TLE SEKSUALNYM (SEXUAL ABUSE) obowiązująca w Fundacji Bank Mleka Kobiecego

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGANIE WYKORZYSTYWANIU SEKSUALNEMU (SEXUAL EXPLOATATION) I NADUŻYCIOM NA TLE SEKSUALNYM (SEXUAL ABUSE) obowiązująca w Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Główne założenia procedur

  1. Wykorzystanie seksualne i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych – zawsze jest podstawą do rozwiązania stosunku pracy.
  2. Wszelkie czynności seksualne z udziałem dzieci (do 18 r. ż) są zabronione!
  3. Zabronione jest oferowanie czegokolwiek w zamian za seks, bez względu na wiek Beneficjenta.
  4. Zabronione są jakiekolwiek relacje seksualne z Beneficjentami – procedury mają być transparentne i znane pracownikom.
  5. Pracownicy organizacji zobowiązują się zgłaszać wszelkie podejrzenia nadużycia pozycji pracowników organizacji wobec ich Beneficjentów
  6. Bardzo ważne i kluczowe jest tworzenie środowiska przeciwdziałającego wykorzystaniu seksualnemu  i niegodziwemu traktowaniu w celach seksualnych

Ścieżka raportowania w sytuacjach nadużyć

Każde nadużycie oraz stosowanie przemocy musi spotkać się z reakcją i stosowną interwencją. Istnieje wiele sposobów na zgłoszenie nieprawidłowości.

Beneficjenci i pracownicy mogą wybrać opcję raportowania

   • Poprzez e-mail: psea@bankmleka.pl
   • Listownie na adres: Fundacja Bank Mleka Kobiecego

   ul. Zwoleńska 81/14

   04-761 Warszawa
   z dopiskiem ZGŁASZAM SEA

   • Kontaktując sie bezpośrednio z UNICEF przez bezpośredni e-mail: rmustafa@unicef.org lub integrity1@unicef.org.

UWAGA: Zawsze należy działać zgodnie z prawem krajowym. W Polsce przestępstwa na tle seksualnym należy zgłaszać odpowiednim służbom.

Materiały dla personelu i pracowników humanitarnych

  1. Plakat PSEA POL
  2. Plakat PSEA UA

STANOWISKO FUNDACJI

Nasza fundacja w swojej działania stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Fundacji Bank Mleka Kobiecego są zobowiązane do ich przestrzegania.

W Fundacji obowiązuje polityka zerowej tolerancji wobec wykorzystywaniu i przemocy seksualnej.

Kontaktując sie bezpośrednio z UNICEF przez bezpośredni e-mail: rmustafa@unicef.org lub integrity1@unicef.org.