Misja Fundacji

Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała, aby promować ideę dzielenia się naturalnym, przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF.

Naszą misją jest działalność na rzecz stworzenia i sprawnego funkcjonowania specjalistycznych placówek typu bank mleka kobiecego oraz wspieranie przedsięwzięć służących promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego zajmuje się umożliwieniem dostępu do naturalnego bezpiecznego pokarmu wszystkim potrzebującym go dzieciom. Fundacja powstała w odpowiedzi na potrzeby rodziców, których przedwcześnie urodzone lub chore dzieci były pozbawione matczynego mleka. Wynikało to z oddalenia, złego stanu zdrowia dziecka lub mamy, śmierci. Z czasem okazało się, że sytuacji, które powodują kryzys w żywieniu niemowląt i małych dzieci i wymagają interwencji oraz wsparcia, jest więcej. Dlatego Fundacja Bank Mleka Kobiecego inicjuje powstawanie regionalnych banków mleka kobiecego, edukuje matki i personel medyczny, a także tworzy procedury żywienia dzieci i dzielenia się matczynym pokarmem w kryzysie. W ten sposób każde dziecko, także to urodzone niespodziewanie lub w trudnych warunkach, dostaje szansę na zdrowie a nawet życie.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. European Milk Bank Association, EMBA).

noworodek w inkubatorze<br />