Misja Fundacji

Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała, aby promować ideę dzielenia się naturalnym, przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF.

Naszą misją jest działalność na rzecz stworzenia i sprawnego funkcjonowania specjalistycznych placówek typu bank mleka kobiecego oraz wspieranie przedsięwzięć służących promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego zajmuje się umożliwieniem dostępu do naturalnego bezpiecznego pokarmu wszystkim potrzebującym go dzieciom. Fundacja powstała w odpowiedzi na potrzeby rodziców, których przedwcześnie urodzone lub chore dzieci były pozbawione matczynego mleka. Wynikało to z oddalenia, złego stanu zdrowia dziecka lub mamy, śmierci. Z czasem okazało się, że sytuacji, które powodują kryzys w żywieniu niemowląt i małych dzieci i wymagają interwencji oraz wsparcia, jest więcej. Dlatego Fundacja Bank Mleka Kobiecego inicjuje powstawanie regionalnych banków mleka kobiecego, edukuje matki i personel medyczny, a także tworzy procedury żywienia dzieci i dzielenia się matczynym pokarmem w kryzysie. W ten sposób każde dziecko, także to urodzone niespodziewanie lub w trudnych warunkach, dostaje szansę na zdrowie a nawet życie.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. European Milk Bank Association, EMBA).

 

 Fundacja jest organizacją pacjentką wpisaną do rejestru Rzecznika Praw Pacjenta reprezentującą interesy i potrzeby wcześniaków i dzieci chorych oraz ich opiekunów w zakresie równego dostępu do mleka kobiecego oraz zasad finansowania terapii żywieniowej w Polsce w ramach świadczenia gwarantowanego.

noworodek w inkubatorze<br />
Skip to content