Zespół Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia

Fundacja wspiera i promuje wyłączne karmienie piersią oraz odpowiednie praktyki w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci  wśród matek w Polsce, dlatego jej przedstawiciele, jako eksperci, biorą udział w tworzeniu strategii żywienia dzieci w kryzysie.
Jednym z celów projektu jest opracowanie i wdrożenie polskiej strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych przez podmiotowy Zespół powołany Ministra Zdrowia dnia 6.10.2022. Polska Strategia opierać się będzie na wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych opracowanych przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci w Nagłych Sytuacjach, UNICEF i ENN.

Polska Strategia prawidłowego żywienia dzieci w sytuacji kryzysowej (w przygotowaniu)

Żywienie dzieci w kryzysie

Żywienie dzieci w kryzysie – cykl szkoleń

Wsparcie dla matek w kryzysie