Otwórz z nami Bank Mleka Kobiecego

Fundacja Bank Mleka Kobiecego w ramach działalności statutowej realizuje projekt „Mamy Mleko dla Wcześniaka „, w ramach którego wspiera podmioty lecznicze chcące stworzyć Bank Mleka Kobiecego we wdrażaniu niezbędnych procedur.  

 

W ramach programu polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2018 – 2021 oraz 2022-2026 przewidziano finansowanie powstania placówek banków mleka w ramach działania Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt. W pierwszej edycji programu dofinansowanie otrzymało 8 placówek i została stworzona nieformalna sieć banków mleka w Polsce. Istnieje dalsza potrzeba rozwoju banków mleka w Polsce zarówno poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi szpitalami, jak i powstanie placówek tych województwach gdzie ich jeszcze nie ma (woj. świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie).
Fundacja pomaga Szpitalom w przygotowaniu oferty do konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Zdrowia poprzez doradztwo merytoryczne oraz dostarczenie zestawu dokumentów i zasad operacyjnych, które musi ustanowić szpital, żeby móc otworzyć Bank Mleka Kobiecego. Współpraca z Fundacja odbywa się w oparciu o umowę dotyczącą realizacji Programu Mamy Mleko dla Wcześniaka który jest autorskim programem Fundacji dotyczącym wdrażania procedur banków mleka w Polsce. Współpraca Fundacji i Szpitala jest bezkosztowa.

Banki mleka w Polsce - idea i praktyka

Materiały do pobrania

Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece

Program: Mamy mleko dla wcześniaka

Cel programu:

Program zakłada gromadzenie, badanie i pasteryzację nadmiaru mleka w nowo utworzonych Bankach Mleka Kobiecego. Pokarm jest pozyskiwany od dawczyń z przeznaczeniem w pierwszej kolejności dla noworodków urodzonych przedwcześnie oraz długo hospitalizowanych.

Matki dzieci będących beneficjentami programu zostaną ponadto objęte fachową pomocą laktacyjną tak, aby mogły przejąć naturalne karmienie swoich dzieci tak szybko, jak to będzie możliwe.

pracowni laboratorium wlewa mleko do probówek

Współpraca w ramach programu

W ramach współpracy Fundacja Bank Mleka Kobiecego zapewnia:

  • wsparcie merytoryczne łącznie z wiedzą typu know-how dotyczącą wdrożenia procedur Banku Mleka Kobiecego zgodnie z wzorcami europejskimi;
  • przeprowadzenie szkolenia z procedur Banku Mleka Kobiecego dla pracowników Szpitala;
  • przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego zgodnie z normami krajowymi;
  • doradztwo oraz wprowadzanie działań korygujących w ramach postępu wiedzy i zdobytych doświadczeń w ramach działań statutowych Fundacji;
  • zapewnienie Patronatu Naukowego ze strony Rady Naukowej Fundacji oraz monitorowanie realizacji Programu po jego wdrożeniu.

* Program jest realizowany na mocy umowy – porozumienia pomiędzy placówką leczniczą i Fundacją Bank Mleka Kobiecego.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy!

 

 

Skip to content