Inne projekty

Nowy sprzęt IT dofinansowany z NIW już pracuje!
Dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO-5 Edycja 2023 Fundacja Bank Mleka Kobiecego mogła zakupić do użytku biurowego dwa laptopy ze słuchawkami oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/skaner). Dofinansowanie wyniosło 9497 zł.

Wszystko już od początku stycznia 2024 roku działa i pracuje dla nas. Dzięki sprzętowi możemy pracować wydajniej i bezawaryjnie.

 

VII Kongres EMBA - byłyśmy tam dzięki NIW PROO

W piątek 27 października zakończył się VII Międzynarodowy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (EMBA), w którym uczestniczyło ponad 200 osób z 42 państw z 5 kontynentów. 

  Podczas konferencji dr hab. n med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska przedstawiła prezentację pt: Wysiłki i wyzwania związane z zapewnieniem mleka dawczyń w szczególnych okolicznościach”, w ramach której przedstawiła wyniki projektu realizowanego przez 11 szpitali w Polsce w odpowiedzi na kryzys uchodźczy z funduszu UNICEF. „Główną barierą w przekazywaniu mleka dawczyń potrzebującym dzieciom w szczególnych okolicznościach, które dotknęły Polskę w ostatnich latach, był brak uwzględnienia tego sektora opieki nad matką i dzieckiem w regulacjach prawnych. Regulacje takie pozwoliłyby na włączenie tego działania w szeroko świadczoną pomoc humanitarną“ – podkreślała dr Wesołowska. W odpowiedzi na kryzys uchodźczy, banki mleka w Polsce z pomocą funduszy UNICEF zorganizowały skuteczną pomoc dla noworodków dotkniętych nie tylko wojną na Ukrainie, ale także innymi okolicznościami takimi jak kryzys psychiczny czy ekonomiczny matki.     

Polska delegacja na zjeździe reprezentowana była przez trzy polskie banki mleka:  

  • Bank Mleka Kobiecego przy Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie oraz Fundację Bank Mleka Kobiecego i Pracownię Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowały: dr hab. n med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska, dr. n. biol. Magdalena Babiszewska-Aksamit, dr n.med i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura oraz mgr Aleksandra Mołas  
  • Bank Mleka Kobiecego przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku reprezentowała mgr. Izabela Drążkowska 
  • Bank Mleka Kobiecego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu reprezentowały dr n. med. Karolina Karcz oraz Paulina Gaweł. 

Każdy z ośrodków zaprezentował wyniki swoich badań podczas sesji plakatowej lub w formie doniesień ustnych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego – przewodnicząca dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka oraz dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska.  „Udział w konferencji na pewno zaowocuje kolejnymi projektami naukowymi oraz współpracami w ramach grup roboczych działających w Stowarzyszeniu, do czego gorąco zachęcali członkowie Zarządu EMBA podczas swoich prezentacji” – podsumowuje dr Wesołowska.

 Szczegółowy plan wydarzenia oraz abstrakty wystąpień i plakatów dostępne są na stronie kongresu: https://emba.congressonazionale.com/#x3    

Wyjazd członków Fundacji był współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2023. Podczas wystąpień i na plakatach prezentowane były wyniki badań prowadzonych w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

logo

Skip to content