Przegląd systematyczny dot. bankowania mleka kobiecego

WHO, UNICEF, Amerykańska Akademia Pediatrii, Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dziecięcego Komitet ds. Żywienia oraz inne krajowe i światowe organizacje zgodnie podkreślają, że niemowlęta urodzone przedwcześnie oraz z niską i bardzo niską urodzeniową masą ciała, które nie mogą być karmione mlekiem własnej matki, powinny być karmione mlekiem kobiecym od dawczyń z Banku Mleka Kobiecego. Jednak mimo tych rekomendacji do tej pory brakowało jasnych wytycznych i standardów bankowania mleka kobiecego oraz funkcjonowania Banków Mleka na świecie.

Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest w trakcie opracowywania takich standardów dotyczących bankowania mleka kobiecego od dawców. Wytyczne te będą oparte na rzetelnej wiedzy pochodzącej z przeglądów systematycznych, które są rodzajem całościowego opracowania dostępnych dowodów naukowych na dany temat. Według zasad EMB ( ang. evidence based medicine) przeglądy systematyczne stanowią rodzaj piśmiennictwa o najwyższej randze dowodów naukowych.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego została wybrana w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez WHO Departament Bezpieczeństwa Żywności do opracowania dwóch przeglądów, które odpowiedzą na kluczowe, z punktu widzenia wykorzystania mleka od dawczyń, pytania:

 

  1. Jak sposób odciągania pokarmu kobiecego oraz metody jego utrwalania wpływają na zdrowie i rozwój niemowląt żywionych odciągniętym mlekiem matki ?

  2. Jaki wpływ na zdrowie i rozwój niemowląt karmionych mlekiem z banku mleka ma stan zdrowia dawczyni, etap laktacji z którego pochodzi mleko, sposób jego odciągania oraz rodzaje badań i analiz jakim jest poddawane ?

W skład grupy ekspertów wchodzą naukowcy różnych specjalności jak i praktykujący lekarze:
Serena Gandino (lekarz, Oxford Maternal and Perinatal Health Institute (OMPHI),
Nuffield Department of Women’s & Reproductive Health, University of Oxford),
dr Tanya Cassidy (Instytut Badań nad Zdrowiem Człowieka im. Kathleen Lonsdale, Uniwersytet Maynooth, Irlandia),
Laura Cavallarin (Instytut Nauk o Produkcji Żywności, Krajowa Rada ds. Badań, Turyn, Włochy),
dr n. med. Karolina Karcz (Klinika Neonatologii, Wrocławski Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska),
Daniel Klotz (lekarz, Oddział Neonatologii, Centrum Medyczne Pediatrii, Uniwersytet we Freiburgu, Niemcy),
dr Agnieszka Bzikowska-Jura (Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją,
Zakład Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska),
dr Marzia Giribaldi (Instytut Nauk o Produkcji Żywności, Krajowa Rada ds. Badań, Turyn, Włochy) oraz
dr n. med. Chiara Peila (Katedra Neonatologii, Uniwersytet w Turynie, Turyn, Włochy).

W aspekcie analizy danych i przeglądu publikacji naukowych wspierać ich będą:
Carolyn Smith (Biblioteka Bodleian Health Care, Uniwersytet Oksfordzki, Oksford, Wielka Brytania) oraz
dr Bartłomiej Walczak (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska).

Zespołowi przewodzi dr hab. Aleksandra Wesołowska, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją WUM a prace zespołu z ramienia Fundacji Bank Mleka Kobiecego wspiera dr Magdalena Babiszewska-Aksamit, pracownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją WUM.

Skip to content