Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece

Dokument zawierający zalecenia co do ograniczeń w marketingu  substytutów mleka dla niemowląt.

Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece

Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece to zalecenie  przyjęte w 1981 roku  przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz na Rzecz Dzieci (UNICEF). Było ono  efektem wieloletniej kampanii organizacji pozarządowych, które zauważyły ze producenci mleka modyfikowanego w sposób nieetyczny zachęcają do karmienia niemowląt sztucznymi mieszankami. Celem Kodeksu jest bezpieczne i właściwe żywienie dzieci przez ochronę, promowanie i wspieranie karmienia piersią. Prawidłowa informacja i idący za nią przekaz marketingowy produktów zastępujących mleko kobiece pozawala konsumentom podjąć najlepszą decyzję.. Kodeks to prawna ochrona karmienia naturalnego i jednocześnie zabezpiecza niekorzystne dla karmienia piersią reklamowanie produktów zastępujących mleko kobiece. Określono w nim jasno, że produkty przemysłu spożywczego dla dzieci, nie służące dietom specjalnym, są substytutami pokarmu kobiecego i nie mogą być reklamowane jako produkty w pełni zastępujące mleko matki. Kodeks jest ratyfikowany również przez Polskę.

Otwórz z nami bank mleka kobiecego

Banki mleka w Polsce - idea i praktyka

Materiały do pobrania

Po co nam Banki Mleka Kobiecego

Zobacz pełen tekst kodeksu

Kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia stwierdzają, że:
Każde dziecko oraz każda kobieta ciężarna i karmiąca mają prawo do prawidłowego żywienia jako środka osiągnięcia i zachowania zdrowia.
Niedożywienie niemowląt wynika z problemów o szerszym zasięgu, także z niedostatku, braku wykształcenia, niesprawiedliwości społecznej.
Zdrowia niemowląt i małych dzieci nie można oddzielać od zdrowia i odżywiania kobiet, ich pozycji społeczno-ekonomicznej i roli jako matek.
Karmienie piersią jest niezastąpionym źródłem idealnego pożywienia, umożliwiającego wzrost i rozwój niemowlęcia: stanowi niezastąpioną biologiczną i emocjonalną podstawę zdrowia matki i dziecka: dzięki przeciwinfekcyjnym właściwościom mleka kobiecego pomaga chronić niemowlęta przed chorobami istotnie wpływa na wydłużenie okresu między kolejnymi porodami.
Zachęcanie do karmienia piersią i jego ochrona są ważnymi elementami zdrowia i wyżywienia, a także innych czynników koniecznych do promowania zdrowego rozwoju niemowląt i małych dzieci karmienie piersią jest ważnym aspektem podstawowej opieki zdrowotnej.
Jeżeli matki nie karmią piersią lub karmią tylko częściowo, wówczas uzasadnione jest istnienie rynku mieszanek i ich składników, dla niemowląt wszystkie te produkty powinny być udostępniane przez komercyjne lub niekomercyjne systemy dystrybucji; marketing lub dystrybucja tych produktów nie powinny kolidować z ochroną i promocją karmienia piersią.
Niewłaściwe praktyki żywieniowe prowadzą do niedożywienia niemowląt, chorobowości i umieralności we wszystkich krajach, niewłaściwe praktyki stosowane w marketingu produktów zastępujących mleko kobiece mogą potęgować powyższe problemy zdrowia publicznego.
Ważne jest, by niemowlęta otrzymywały właściwe pożywienie uzupełniające zwykle około 4-6 miesiąca życia należy dołożyć wszelkich starań, by używać miejscowych produktów żywnościowych; takie pożywienie uzupełniające nie powinno być stosowane zamiast mleka kobiecego.
Na karmienie piersią wpływają liczne czynniki natury społecznej i ekonomicznej, dlatego rządy powinny rozwijać systemy opieki społecznej w celu ochrony i ułatwiania karmienia piersią oraz zachęcania do niego, a także stwarzać sprzyjające warunki rodzinne i środowiskowe oraz chronić matki przed czynnikami niesprzyjającymi.
Systemy opieki zdrowotnej, fachowi i inni pracownicy służby zdrowia spełniają zasadniczą rolę w kierowaniu żywieniem niemowląt, zachęcaniu do karmienia piersią i ułatwianiu go, udzielaniu matkom i rodzinom rzeczowych i spójnych rad wskazujących na wyższość karmienia piersią lub, jeśli jest to potrzebne, dotyczących właściwego stosowania mieszanek produkowanych fabrycznie bądź przygotowywanych w domu.

System oświaty i inne służby społeczne powinny włączać się do ochrony i promocji karmienia piersią oraz właściwego stosowania pokarów uzupełniających.
Rodziny, społeczności, organizacje kobiece i inne organizacje pozarządowe mają do odegrania szczególną rolę w ochronie i promowa- niu karmienia piersią, a także w dostarczaniu kobietom ciężarnym oraz matkom niemowląt i małych dzieci pomocy bez względu na to czy karmią piersią, czy też nie.
Istnieje potrzeba współpracy rządów, agend ONZ, organizacji
pozarządowych, ekspertów z dziedzin pokrewnych, grup konsumentów i przemysłu -w działaniach zmierzających do poprawy zdrowia i odżywia- nia matek, niemowląt i małych dzieci.
Rządy powinny podjąć różnorodne środki w zakresie zdrowia, wyżywienia, a także winnych dziedzinach, zmierzające do promowania prawidłowego rozwoju niemowląt i małych dzieci.
Kodeks niniejszy dotyczy tylko jednego aspektu tych działań. Producenci i dystrybutorzy produktów zastępujących mleko kobiece mają do spełnienia ważną i konstruktywną rolę w dziedzinie żywienia niemowląt oraz realizowania celów i zasad niniejszego Kodeksu.
Rządy zostały wezwane do podjęcia działań właściwych w ich sytuacji prawnej i społecznej, stosownych do ich ogólnych celów rozwojowych, zmierzających do realizacji celów i zasad Kodeksu, włącznie z uchwaleniem odpowiednich ustaw i przepisów.
W świetle powyższych wskazań, a także biorąc pod uwagę szczególną wrażliwość niemowląt w pierwszych miesiącach życia i niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym żywieniem, obejmujące m.in. niepotrzebne lub nieodpowiednie stosowanie produktów zastępujących mleko kobiece, istnieje konieczność szczególnego traktowania marketingu tych produktów, ujawniającego niewłaściwość stosowania w odniesieniu do nich ogólnie przyjętych metod marketingowych.
W związku z tym Kraje Członkowskie uzgodniły następujące artykuły i zalecają je jako podstawę działania.

Skip to content