Dla mediów

 

Zapraszamy do zapoznania się z  materiałami prasowymi.

 

Zakończył się projekt "Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu niemowląt i małych dzieci w kryzysie”!

Informacje o projekcie

W odpowiedzi na kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie, zwłaszcza masowe przemieszczanie się kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi z terenów ogarniętych wojną do Polski, Fundacja Bank Mleka Kobiecego, wraz z partnerami, w październiku 2022 roku rozpoczęła realizacje projektu pt. „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie” (pełen tytuł projektu brzmi: „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej”) na zlecenie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Okres realizacji projektu 10.2022-11.2023

​​Partner finansując projekt:
Patron honorowy projektu:

Partnerzy realizujący projekt 

11 szpitali w Polsce w tym 10 posiadających banki mleka: 

  • Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
  •  Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o.o w Krakowie
  •  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  •  Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
  •  Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
  •  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  •  Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie.
  •  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  •  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
  •  Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
  •  Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie 

 

Cele projektu 

  1. Podwyższenie poziomu opieki nad kobietą w kryzysie okołoporodowym przez poszerzenie zakresu świadczeń szpitala o trudnodostępne porady specjalistyczne​
  2. Wzmocnienie wiedzy i kompetencji pracowników na temat zasad IYCF-E ​
  3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy szpitalami posiadającymi banki mleka pomiędzy sobą i w regionach oraz zwiększenie za dostępu do mleka z banku mleka​

 

Cel 1 wyniki projektu (dane do 10.2023) 

Około 3500 beneficjentek (i ich dzieci) projektu: 

  • 683 Ukrainek 
  • 2773 Polek 
  • 58 inne narodowości 

10 102 porad w tym 

  • 2058 laktacyjnych 
  • 615 psychologicznych ​
  • 1835 neurologopedycznych 
  • 2100 fizjoterapeutycznych

 Cel 2 

  • cykl 6 webinariów (w języku polskim i angielskim) skierowanych do kadry medycznej w celu wzmocnienia kompetencji lekarzy i personelu medycznego w zakresie planowania i wspierania odpowiedniego, bezpiecznego żywienia niemowląt i małych dzieci (ang. Infant and young child feeding, IYCF). Wykłady prowadzone przez specjalistów wielu dziedzin z Polski i zagranicy

   Kadra medyczna uczestnicząca w webinariach na żywo otrzymywała punkty edukacyjne.

   Nagrania z webinarów dostępne są bez ograniczeń na stronie www fundacji

   bankmleka.pl/zywienie-dzieci-w-kryzysie-cykl-wykladow/

   Efektem webinarów jest powstanie podręcznika „Karmienie piersią niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych” bit.ly/karmieniewkryzysiepodrecznik

  • Ogólnopolska konferencja naukowa „Karmienie piersią – norma czy interwencja w kryzysie?” dla kadry medycznej i pracowników banków mleka, która odbyła się w dniach 29-30.09.2023 w Lublinie. bankmleka.pl/konferencja/

Cel  3 

  • spotkanie warsztatowe pracowników banków mleka w ramach konferencji naukowej Karmienie piersią – norma czy interwencja w kryzysie?” w Lublinie 29-30.09.2023 https://bankmleka.pl/konferencja/ wymiana doświadczeń z projektu i działań banków.

"Karmienie Piersią-norma czy interwencja w kryzysie? - Ogólnopolska Konferencja Naukowa" 29-30 września 2023, Lublin

Karmienie Piersią-norma czy interwencja w kryzysie? – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniach 29-30 września w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Karmienie Piersią – norma czy interwencja w kryzysie?”. W konferencji wezmą udział specjaliści w zakresie karmienia piersią: pracownicy banków mleka, lekarze oraz terapeuci innych specjalności takich jak chirurgia, fizjoterapia czy psychologia. Przedstawią oni ze swojej perspektywy temat właściwego żywienia niemowląt i dzieci. 

Konferencja odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego w partnerstwie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, organizacją humanitarną FHI 360 oraz pod patronatem Ministra Zdrowia i przy wsparciu Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Jego celem jest podwyższenie poziomu opieki nad kobietą w kryzysie okołoporodowym oraz poszerzenie zakresu świadczeń szpitali o wielospecjalistyczne poradnictwo. 

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki pracy zespołów terapeutycznych wybranych szpitali realizujących projekt. Obecnie jest on realizowany w 11 szpitalach w Polsce, w tym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1, z którego inicjatywy konferencja odbywa się właśnie w Lublinie. 

Decyzja o realizacji projektu pt. “Wsparcie właściwego żywienia dzieci w kryzysie” była bezpośrednią odpowiedzią Fundacji Bank Mleka Kobiecego na nieszczęście i krzywdę oraz potrzeby kobiet z Ukrainy, które w wyniku działań wojennych zostały zmuszone do ucieczki ze swojego kraju w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca porodu i zapewnienia opieki nad dziećmi, mówi Prezes Fundacji Aleksandra Wesołowska. 

Od początku wojny w Polsce przyszło na świat ponad 6 tys. dzieci uchodźczyń z Ukrainy. Polscy lekarze i specjaliści musieli stanąć wobec nowych wyzwań udzielenia pomocy pacjentkom, które często doświadczają nie tylko stresu okołoporodowego, ale borykają się z osobistymi tragediami, są osamotnione i zagubione. Stąd tak ważne było zorganizowanie wielospecjalistycznych zespołów terapeutycznych, które w toku realizacji projektu nabyły wiedze i kompetencję w zakresie pomocy matkom i dzieciom w tak trudnej sytuacji poprzez udział w szkoleniach on-line i osobistych spotkaniach ze specjalistami z UNICEF z zakresu reagowania na kryzys. Realizacja projektu wzbudziła także refleksję, że gdyby karmienie piersią było powszechnie przyjętą praktyką w normalnych okolicznościach, łatwiej by nam było go wspierać i chronić w sytuacjach nagłych. I o tym będziemy dyskutować w gronie specjalistów i gości specjalnych na konferencji “Karmienie Piersią-norma czy interwencja w kryzysie? 

Do tej pory w ramach projektu udzielono ponad 10 tysięcy porad mamom i dzieciom w potrzebie, z czego ponad połowę stanowiły porady laktacyjne. Pozostałe to porady psychologiczne, konsultacje fizjoterapeutyczne i neurologopedyczne. Spośród 2000 beneficjentek projektu 25% stanowiły mamy z Ukrainy. Pozostałe mamy, to kobiety, które w okresie okołoporodowym doświadczają kryzysu psychologicznego, ekonomicznego czy tego związanego z przedwczesnym porodem dziecka. Przed wojną prowadziłam spokojne, normalne życie. 

Z wykształcenia jestem lekarzem, kardiologiem, mąż też miał dobrą pracę, córka akurat rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Decyzję o wyjeździe z Kijowa podjęliśmy natychmiast, w dniu wybuchu wojny, 24 lutego 2022 roku. 20 lutego 2023 roku, w Rzeszowie na świat przyszła nasza córka – Anastazja. Podczas prywatnej wizyty neurolog zaproponował nam konsultację w Poradni Laktacyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Jestem bardzo zadowolona z pierwszej wizyty; lekarze i fizjoterapeuci podzielili się swoją wiedzą, pokazali mi co powinnam robić lepiej, aby mała Anastazja mogła czuć się dobrze i mniej płakać. Otrzymałam odpowiedzi na wszystkie pytania, porady lekarzy były niezwykle przydatne, a co najważniejsze czułam z ich strony wsparcie i chęć pomocy. Otrzymałam więcej cennych porad niż się tego spodziewałam. Jestem wszystkim bardzo wdzięczna. Zdecydowanie polecam program, wszystkim mamom, które znajdują się w podobnej sytuacji, mówi pani Kateryna – jedna z 2000 beneficjentek projektu. 

Obecnie w Polsce przebywa niemal 960 tysięcy uchodźców z Ukrainy. 90% z nich to kobiety i dzieci. Jednym z celów Biura UNICEF jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej w Polsce w odpowiedzi na potrzeby osób z Ukrainy poprzez współpracę z Ministerstwem Zdrowia i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby promować i wspierać karmienie piersią wśród ukraińskich i polskich matek, mówi Mutribjon Bahruddinov, Specjalista ds. Zdrowia w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Cieszę się, że z projektu skorzystało już tak wiele matek zarówno z Ukrainy, jak i Polski. W UNICEF bardzo mocno podkreślamy i wspieramy korzyści płynące z wyłącznego karmienia piersią i odpowiednich praktyk żywieniowych niemowląt i małych dzieci zarówno w kontekście humanitarnym, jak i rozwojowym. Mam nadzieję, że konferencja przyczyni się do wymiany doświadczeń, wiedzy eksperckiej i wniosków z dotychczas zrealizowanych działań, a także zmobilizuje innych do wspierania i promowania karmienia piersią. 

W ramach projektu Fundacja Bank Mleka Kobiecego opublikowała szereg materiałów edukacyjnych dla mam i personelu medycznego. Rozdysponowano ponad 10 tysięcy ulotek w języku polskim i ukraińskim, dostarczając tym samym praktycznych informacji m.in. na temat karmienia piersią i roli banków mleka. 

W okresie od marca do czerwca odbyło się sześć szkoleń on-line się z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów. W szkoleniach wzięło udział łącznie 1500 osób – przede wszystkim pracowników medycznych. 

Gościem specjalnym konferencji są pracownicy lwowskiego banku mleka oraz dyrekcja Lwowskiego Obwodowego Klinicznego Centrum Perinatalnego, którzy przedstawią istotę działania banku mleka jak również karmienia piersią z perspektywy odpowiedzi na kryzys spowodowany wojną w Ukrainie. 

 

 *** 

Więcej informacji: Konferencja „Karmienie Piersią-norma czy interwencja w kryzysie?” jest częścią projektu pt. „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w sytuacji kryzysowej w Polsce”. 

Spotkanie odbędzie się w dniach 29-30 września w Hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto. 

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:

 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg 
 • Minister Zdrowia Katarzyna Sójka
 • Wojewoda Lubelski Lech Sprawka 
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk 
 • JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong 
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Mariusz Gujski 
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 
 • Centrum Nauki o Laktacji 
 • Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych 
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne Patronat medialny wydarzenia: 
 • Standardy Medyczne Pediatria 
 • MjakMama 

Trwa projekt „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu niemowląt i małych dzieci w kryzysie”!

Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie dotkną szczególnie kobiety w ciąży i matki małych dzieci, a co za tym idzie, postawił nowe wyzwania polskiemu systemowi opieki okołoporodowej i laktacyjnej. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego na zlecenie UNICEF w 11 szpitalach w całej Polsce matki w kryzysie okołoporodowym i laktacyjnym mogą liczyć na wsparcie doradczyni laktacyjnej, psychologa, neurologopedy i fizjoterapeuty.

W czasie kryzysów humanitarnych spowodowanych wojną czy kataklizmami mleko mamy to “być albo nie być” dla noworodków i małych dzieci. W odpowiedzi na dramatyczną sytuacją kobiet w ciąży i matek małych dzieci, które trafiły na terytorium Polski na skutek działań wojennych w Ukrainie,
Fundacja Bank Mleka Kobiecego wraz z Partnerami rozpoczyna realizację projektu pt. Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w sytuacji kryzysowej w Polsce. Celem projektu jest
podwyższenie poziomu opieki nad kobietą w kryzysie okołoporodowym oraz poszerzenie zakresu świadczeń szpitali o wielospecjalistyczne poradnictwo. Dzięki takiemu wsparciu możliwe jest złagodzenie skutków traum i niedożywienia dzieci w sytuacji kryzysu uchodźczego, ekonomicznego i
psychologicznego. Jak do tej pory udzielono ponad 1700 porad, z czego połowa to porady laktacyjne.

Aktualnie projekt realizowany jest w 11 szpitalach na terenie całego kraju,

 • Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 •  Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o.o w Krakowie
 •  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 •  Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
 •  Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 •  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 •  Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie.
 •  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 •  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
 •  Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
 •  Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie 

Niebawem dołączą jeszcze placówki z Warszawy
Projekt realizowany jest przez Fundacje Bank Mleka Kobiecego w Partnerstwie z Warszawskim Uniwersytet Medyczny, organizacja FHI 360 oraz Ministerstwem Zdrowia dzięki środkom UNICEF przeznaczonym na odpowiedź na kryzys uchodźczy w Polsce.
Szczegółowe informacje na stronie www.bankmleka.plhttps://zywieniedzieciwkryzysie.medius.com.pl/

 

 

Fundacja Bank Kobiecego Mleka - dwie krople w kwadracie    Unicef logotyp

Rozpoczynamy cykl bezpłatnych webinarów dla profesjonalistów

 

Rozpoczynamy cykl bezpłatnych webinarów – 1 webinar już 9 lutego 2023 o godzinie 17:30!

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na cykl bezpłatnych webinarów pt. „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie”. Wśród prelegentów wybitni polscy specjaliści i zagraniczni eksperci w zakresie żywienia i zarządzania kryzysowego.

 

W ramach projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego wraz z partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, FHI 360 oraz firmą Medius sp. z o.o. rozpoczyna realizację cyklu 6 webinarów pt: „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie”. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy personelu medycznego w zakresie zasad prawidłowego żywienia dzieci, których matki doświadczają trudności w okresie okołoporodowym.

Wśród prelegentów są wybitni polscy specjaliści, m.in. lekarze, dietetycy, doradcy laktacyjni, psycholodzy i prawnicy a także zagraniczni eksperci w zakresie żywienia i zarządzania kryzysowego, którzy przyjęli zaproszenie dr hab. Aleksandry Wesołowskiej z Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem i Laktacją WUM oraz dr Alessandro Iellamo  z FHI360. Dr Wesołowska oraz p. Iellamo poprowadzą również pierwszy webinar pt: „Karmienie niemowląt w sytuacjach kryzysowych: globalne zalecenia i uwagi dotyczące ich adaptacji  w krajach rozwiniętych“, który odbędzie się już 9 lutego 2023 o godzinie 17:30.

Cykl webinarów organizowany jest w ramach projektu. pt. Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w sytuacji kryzysowej w Polsce. Projekt jest realizowany przez Fundację Bank Mleka Kobiecego na zlecenie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Zdrowia.

 

Uczestnictwo w webinarach jest bezpłatne!

 

Zapisy na stronie: https://zywieniedzieciwkryzysie.medius.com.pl/

 

 

Fundacja Bank Kobiecego Mleka - dwie krople w kwadracie    Unicef logotyp

Ruszył projekt „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu niemowląt i małych dzieci w kryzysie”!

Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie dotkną szczególnie kobiety w ciąży i matki małych dzieci, a co za tym idzie, postawił nowe wyzwania polskiemu systemowi opieki okołoporodowej i laktacyjnej. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego na zlecenie UNICEF w 10 szpitalach w całej Polsce matki w kryzysie okołoporodowym i laktacyjnym mogą liczyć na wsparcie doradczyni laktacyjnej, psychologa, neurologopedy i fizjoterapeuty.

W czasie kryzysów humanitarnych spowodowanych wojną czy kataklizmami mleko mamy to “być albo nie być” dla noworodków i małych dzieci. W odpowiedzi na dramatyczną sytuacją kobiet w ciąży i matek małych dzieci, które trafiły na terytorium Polski na skutek działań wojennych w Ukrainie, Fundacja Bank Mleka Kobiecego wraz z Partnerami rozpoczyna realizację projektu pt. Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej. Celem projektu jest podwyższenie poziomu opieki nad kobietą w kryzysie okołoporodowym oraz poszerzenie zakresu świadczeń szpitali o wielospecjalistyczne poradnictwo. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie złagodzenie skutków traum i niedożywienia dzieci w sytuacji kryzysu uchodźczego, ekonomicznego i psychologicznego.  

Projekt jest realizowany już w 7 szpitalach na terenie całego kraju:

 • Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z O.O.
 • Centrum Medyczne Ujastek Sp. z O.O.
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 • Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Spółka Komandytowa w Rzeszowie.

Niebawem dołączą jeszcze trzy placówki.

Projekt realizowany jest przez Fundacje Bank Mleka Kobiecego w Partnerstwie z Warszawskim Uniwersytet Medyczny, organizacja FHI 360 oraz Ministerstwem Zdrowia dzięki środkom UNICEF przeznaczonym na odpowiedź na kryzys uchodźczy w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie www.bankmleka.pl

 

Fundacja Bank Kobiecego Mleka - dwie krople w kwadracie    Unicef logotyp

Skip to content