Banki Mleka w Polsce

Banki Mleka w Polsce nie są uregulowane prawnie. Funkcjonują w oparciu o rozporządzenia wewnątrzszpitalne i ustanowione przez ekspertów dobre praktyki kliniczne i laboratoryjne. Zbiór takich rekomendacji stanowi monografia pt. „Banki Mleka w Polsce. Funkcjonowanie w podmiotach leczniczych – idea i praktyka

Banki Mleka w Polsce. Funkcjonowanie w podmiotach leczniczych – idea i praktyka

Monografia to naukowe i jednocześnie instruktażowe opracowanie zasad prowadzenia banków mleka. Publikacja szczegółowo omawia aspekty techniczne, logistyczne, laboratoryjne, społeczne i prawne funkcjonowania banków mleka kobiecego w Polsce. Praca jest rodzajem przewodnika dla podmiotów leczniczych prowadzących i zamierzających otworzyć banki mleka. Została opracowana przez grupę ekspertów pod redakcją dr hab Aleksandry Wesołowskiej jako efekt pracy Zespołu Ekspertów do spraw funkcjonowania laktariów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w 2014 roku.

Patronat honorowy nad publikacją objęli: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu medycznego prof. Mirosław Wielgoś. Druk pierwszego wydania – 500 egzemplarzy sfinansowano ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Promocja książki miała miejsce podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Banków Mleka Kobiecego w październiku 2

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

Otwórz z nami bank mleka kobiecego

Materiały do pobrania

Po co nam Banki Mleka Kobiecego

Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece

Skip to content