Banki mleka kobiecego w sytuacjach kryzysowych – mleko od dawczyń jako pomost do mleka własnej matki. / Банки грудного молока у кризових умовах – місток між донорським та материнським грудним молоком. Вебінар доступний з українськими субтитрами.

Dzięki działalności banków mleka kobiecego przy szpitalach jest możliwe karmienie mlekiem kobiecym dzieci urodzonych przedwcześnie i długo hospitalizowanych. Jednak w sytuacji kryzysowej zasoby banków powinny być również dostępne dla dzieci urodzonych o czasie, które jednak nie mogą być z różnych przyczyn karmione piersią przez biologiczne matki. Podczas ostatniego webinaru z cyklu „Wsparcie matek w żywieniu dzieci w sytuacji kryzysowej” dr Kiersten Israel-Ballard oraz Kimberly Mansen opowiedzą o globalnych standardach działania banków mleka, oraz dynamice ich rozwoju na świecie i mankamentach systemowych wpływających na nierówny dostęp do mleka bankowanego. Banki mleka powinny być włączone w pomoc humanitarną skierowaną do matek niemowląt dotkniętych sytuacją kryzysową. Alessandro Iellamo opowie o wykorzystaniu potencjału banków mleka w sytuacjach kryzysowych, przedstawi mechanizmy i narzędzia umożliwiające przygotowanie się tych instytucji na kryzys. Niestety w Polsce podczas pandemii COVID – 19 infrastruktura banków mleka nie została wykorzystana do radzenia sobie ze skutkami pandemii. Dr hab. Aleksandra Wesołowska opowie, jak mimo, iż mleko w bankach było dostępne, nie zostało ono przekazane dla dzieci matek, którym zabroniono karmienia piersią z powodu nosicielstwa SARS-COV-2 lub czynnej infekcji COVID-19. Cierpiały dzieci i ich matki z powodów proceduralnych – nie możemy dopuścić do takiej sytuacji w przyszłości.

Wykładowcy

Alessandro Iellamo

starszy doradca ds. żywienia w nagłych wypadkach w Family Health International 360 (Fhi360). Posiada rozległą wiedzę w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci (IYCF) w sytuacjach kryzysowych. Współpracował z Naukowo-Techniczną Grupą Doradczą WHO (STAG) oraz z Międzynarodową Siecią Działań na rzecz Żywności dla Niemowląt. Brał udział w badaniach nad praktykami oraz finansowymi aspektami Globalnej Strategii WHO/UNICEF dotyczącej IYCF. Jest zaangażowany w pracę humanitarną w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej gdzie kieruje wdrażaniem IYCF-E. Obecnie zajmuje się kwestiami IYCF w krajach o wysokim dochodzie: w Polsce, Włoszech, Australii, Japonii oraz w Ukrainie.

Dr Kiersten Israel-Ballard, DrPH

kierowniczka zespołu ds. Rozwoju i Integracji Zdrowia Matki i Dziecka PATH oraz profesor nadzwyczajny w Departamencie Zdrowia Globalnego na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wspieraniu optymalnego żywienia niemowląt i małych dzieci. Jej praca koncentrowała się na konceptualizacji odpowiednich metod karmienia niemowląt wrażliwych w krajach rozwijających się, w tym niemowląt dotkniętych wirusem HIV. Obecnie dr Israel-Ballard kieruje działaniami zespołu w ramach PATH, którego zadaniem jest powołanie globalnych grup do współpracy z samorządami lokalnymi w celu zapewnienia zrównoważonego wdrażania zintegrowanego modelu żywienia noworodków. Ponadto zespół prowadzi działania na rzecz bankowania mleka kobiecego jako efektywnej kosztowo strategii poprawy zdrowia wrażliwych niemowląt oraz pracuje nad opracowaniem innowacyjnych technologii przechowywania mleka kobiecego dla placówek o ograniczonych zasobach. Dr Israel-Ballard ma duże międzynarodowe doświadczenie, które zdobyła pracując w Kenii, RPA, Tanzanii, Zimbabwe, Rwandzie, Wietnamie i Indiach.

Kimberly Mansen, MSPH, RDN

dietetyczka i liderka techniczna ds. żywienia w zespole ds. Rozwoju i Integracji Zdrowia Matki i Dziecka PATH. Ukończyła Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gdzie pełniła również funkcję koordynatora terenowego ds. badań operacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Demokratycznej Republice Konga. Obecnie w swojej pracy koncentruje się na poprawie żywienia matek, niemowląt i małych dzieci, w szczególności poprzez wsparcie matek noworodków wrażliwych w karmieniu piersią. Pomaga kierować PATH Newborn Nutrition, w tym działalnością związaną z bankowaniem mleka kobiecego poprzez rzecznictwo, prowadzenie badań i wdrażanie innowacji. Pracowała w Afryce Południowej, Kenii, Wietnamie i Indiach.

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

prezeska Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz kierowniczka Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. Kierownik projektu pt” Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej na zlecenie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z zależnością składu mleka od diety oraz czynników środowiskowych, metodami utrwalania mleka kobiecego. Podejmuje także tematy wynikające z potrzeb społecznych takie jak banki mleka, bezpieczeństwo szczepień w czasie laktacji, ryzyko zakażenie dziecka od matki COVID-19 oraz żywienie dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Pozostałe webinary

Możliwości żywienia dzieci w kryzysie: karmienie piersią, relaktacja, dzielenie się mlekiem i mamczarstwo. Planowanie żywienia niemowląt zależnych od mleka modyfikowanego.

dr Julia Smith – profesorka na Australijskim Uniwersytecie Narodowym i członkini Australijskiej Rady ds. Badań.
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik – kierowniczka Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
dr hab. n. med. Andrea Horvath – pediatrka, gastroenterolożka

Poradnictwo laktacyjne i żywieniowe w sytuacjach kryzysowych.

Jodine Chase członkini Grupy Roboczej ds. Żywienia Dzieci w Kryzysie (ang. The Infant Feeding in Emergencies Core Group, IFE CG) w Emergency Nutrition Network (ENN)
dr n. med i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura – dietetyczka kliniczna, adiutantka naukowo-dydaktyczna Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, – działającej przy Zakładzie Biologii Medycznej WUM
Malwina Okrzesik – psycholożka, konsultantka laktacyjna IBCLC

Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych

Patti Rundall – dyrektorka odpowiedzialna za tworzenie prawodawstwa i polityk dotyczących wspierania karmienia piersią oraz kontroli działań marketingowych produktów mlekozastępczych w Baby Milk Action.
dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek adwokatka,, członkini IBFAN, prezeska Zarządu Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią

Skip to content