Poradnictwo laktacyjne i żywieniowe w sytuacjach kryzysowych.

W sytuacji klęski żywiołowej czy wojny istnieje ogromne ryzyko niedożywienia wśród osób dotkniętych kryzysem, zwłaszcza wśród najmłodszych. Dlatego zadbanie o prawidłowe żywienie niemowląt i małych dzieci jest szczególnie ważne właśnie wtedy, gdy brakuje jedzenia na półkach sklepowych, gdy pomoc humanitarna świadczona przez przeróżne organizacje przekazuje produkty nie zawsze właściwe dla niemowląt i małych dzieci, gdy brak jest dostępu do czystej wody i środków higienicznych, gdy matki karmiące tracą pokarm. Podczas 4 webinaru pt: „Poradnictwo laktacyjne i żywieniowe w sytuacjach kryzysowych.” w ramach cyklu „Wsparcie matek w żywieniu dzieci w kryzysie”, Jodine Chase, dr Agnieszka Bzikowska-Jura oraz Malwina Okrzesik nie tylko przedstawią najważniejsze założenia dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach nagłych, ale i poradzą, jak powinno wyglądać poradnictwo laktacyjne oraz jak należy planować dietę uzupełniającą niemowląt po 6 mies. życia w tych szczególnych sytuacjach.

Wykładowcy

Jodine Chase

członkini Grupy Roboczej ds. Żywienia Dzieci w Kryzysie (ang. The Infant Feeding in Emergencies Core Group, IFE CG) w Emergency Nutrition Network (ENN) (Wielka Brytania), ENN to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która nadzoruje rozwój zasobów szkoleniowych i wytycznych dotyczących globalnej polityki w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych. Jest współzałożycielką SafelyFed Canada, narodowej organizacji non-profit, zajmującej się ochroną niemowląt i małych dzieci w nagłych wypadkach poprzez bezpieczne i odpowiednie żywienie. Jodine Chase jest również specjalistą ds. public relations i komunikacji, specjalizującym się w zarządzaniu kryzysowym. Była kierowniczką ds. komunikacji w Kanadyjskim Stowarzyszeniu Położnych. Obecnie jest zaangażowana w badania nad podnoszeniem jakości opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem w Quality Maternal and Newborn Care Alliance (QMNC) Research Alliance.

dr Agnieszka Bzikowska-Jura

dietetyczka kliniczna, adiunkt naukowo-dydaktyczny Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, działającej przy Zakładzie Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje działania kliniczne koncentruje przede wszystkim na poradnictwie żywieniowym dla kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz dzieci. Naukowo jest związana z badaniami, których celem jest identyfikacja i analiza czynników wpływających na skład mleka kobiecego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu żywienia i stanu odżywienia matki. Ukończyła międzynarodowe szkolenie z IYCF-E i jest współredaktorką pierwszej dostępnej na polskim rynku monografii dotyczącej Żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (dostępna od kwietnia 2023 r.).

Malwina Okrzesik

psycholożka, konsultantka laktacyjna IBCLC, absolwentka Podyplomowych Studiów Pomocy Humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim i trenerka komunikacji empatycznej. Prezeska Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni, które w 2022 roku zebrało prawie milion złotych w projekcie Dobrze Urodzeni dla Ukrainy na bezpośrednie wsparcie rodzących kobiet i szpitali położniczych na terenach objętych wojną. Członkini Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych oraz jego europejskiego odpowiednika - ELACTA. Autorka wielu materiałów edukacyjnych o karmieniu piersią przeznaczonych dla rodziców. Obecnie członek zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia ds. przygotowania strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Webinar:

Pozostałe webinary

Banki mleka kobiecego w sytuacjach kryzysowych – mleko od dawczyń jako pomost do mleka własnej matki. / Банки грудного молока у кризових умовах – місток між донорським та материнським грудним молоком. Вебінар доступний з українськими субтитрами.

Alessandro Iellamo
Dr Kiersten Israel-Ballard, DrPH kierowniczka zespołu ds. Rozwoju i Integracji Zdrowia Matki i Dziecka PATH oraz profesorka na Uniwersytecie Waszyngtońskim
Kimberly Mansen, MSPH, RDN
dietetyczka i liderka techniczna ds. żywienia w zespole ds. Rozwoju i Integracji Zdrowia Matki i Dziecka PATH
dr hab. n. o zdr. i n. med, Aleksandra Wesołowska prezeska Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz kierowniczka Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, WUM

Możliwości żywienia dzieci w kryzysie: karmienie piersią, relaktacja, dzielenie się mlekiem i mamczarstwo. Planowanie żywienia niemowląt zależnych od mleka modyfikowanego.

dr Julia Smith – profesorka na Australijskim Uniwersytecie Narodowym i członkini Australijskiej Rady ds. Badań.
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik – kierowniczka Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
dr hab. n. med. Andrea Horvath – pediatrka, gastroenterolożka

Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych

Patti Rundall – dyrektorka odpowiedzialna za tworzenie prawodawstwa i polityk dotyczących wspierania karmienia piersią oraz kontroli działań marketingowych produktów mlekozastępczych w Baby Milk Action.
dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek adwokatka,, członkini IBFAN, prezeska Zarządu Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią

Skip to content