Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych.

Działania marketingowe firm produkujących preparaty zastępujące mleko matki powinny być ściśle kontrolowane. W tym celu w 1981 roku Zgromadzenie Światowej Organizacji Zdrowia  przyjęło Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kod WHO) który jest narzędziem ograniczającym nieetyczne praktyki marketingowe negatywnie wpływające na wskaźniki karmienia piersią. Polska jako jeden z krajów członkowskich WHO również zobowiązała się do przestrzegania zasad określonych w kodeksie. Jednak w sytuacjach nagłych, gdy na szali jest życie najmłodszych, ma miejsce wiele nadużyć ze strony firm produkujących produkty mlekozastępcze. Podczas 3 webinaru z cyklu „Wsparcie matek w żywieniu dzieci w kryzysie” Patti Rundall oraz dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek nie tylko przedstawią założenia zawarte w Kodzie WHO, ale i poradzą, jak chronić karmienie piersią w sytuacjach kryzysu i na jakich zasadach dystrybuować preparaty mlekozastępcze, jeśli jest to konieczne.

Wykładowcy

Patti Rundall

dyrektorka odpowiedzialna za tworzenie prawodawstwa i polityk dotyczących wspierania karmienia piersią oraz kontroli działań marketingowych produktów mlekozastępczych w organizacji non-profit Baby Milk Action. Jej celem jest wzmocnienie niezależnych, przejrzystych i skutecznych narzędzi do kontroli działań marketingowych w branży żywienia niemowląt i małych dzieci. Była zaangażowana w opracowanie pierwszej rezolucji WHA dotyczącej Konfliktu Interesów (ang. COI) w 1996 r. oraz założyła i zainicjowała Koalicję Konfliktów Interesów przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ (ang. Conflicts of Interest Coalition at the UN General Assembly) w 2011 r. Jest członkiem Baby Feeding Law Group, the Infant Feeding in Emergencies core group oraz od 2007 do 2019 reprezentowała IBFAN w Platformie Komisji Europejskiej ds. Działań w zakresie Diety i Aktywności Fizycznej. Współpracuje z organami doradczymi UE oraz rządami wybranych Państw w zakresie prawodawstwa dotyczącego żywności dla niemowląt.

dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek,

adwokatka i Promotorka Karmienia Piersią, członek IBFAN, pełni funkcję prezeski Zarządu Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią oraz członka Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia do spraw przygotowania Strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E). Jest autorką strony internetowej informacyjno-edukacyjnej „Prawo i Laktacja”. Swoje obecne zainteresowania naukowe i rzecznicze koncentruje głównie na temacie ochrony prawnej karmienia piersią oraz IYCF-E. Ukończyła m.in. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim, Kurs Wprowadzający do Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz międzynarodowe szkolenia dotyczące IYCF-E, zastosowania narzędzi WBTi (World Breastfeeeding Trends Initiative) na szczeblu krajowym, relaktacji i masażu laktacyjnego

Pozostałe webinary

Banki mleka kobiecego w sytuacjach kryzysowych – mleko od dawczyń jako pomost do mleka własnej matki. / Банки грудного молока у кризових умовах – місток між донорським та материнським грудним молоком. Вебінар доступний з українськими субтитрами.

Alessandro Iellamo
Dr Kiersten Israel-Ballard, DrPH kierowniczka zespołu ds. Rozwoju i Integracji Zdrowia Matki i Dziecka PATH oraz profesorka na Uniwersytecie Waszyngtońskim
Kimberly Mansen, MSPH, RDN
dietetyczka i liderka techniczna ds. żywienia w zespole ds. Rozwoju i Integracji Zdrowia Matki i Dziecka PATH
dr hab. n. o zdr. i n. med, Aleksandra Wesołowska prezeska Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz kierowniczka Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, WUM

Możliwości żywienia dzieci w kryzysie: karmienie piersią, relaktacja, dzielenie się mlekiem i mamczarstwo. Planowanie żywienia niemowląt zależnych od mleka modyfikowanego.

dr Julia Smith – profesorka na Australijskim Uniwersytecie Narodowym i członkini Australijskiej Rady ds. Badań.
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik – kierowniczka Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
dr hab. n. med. Andrea Horvath – pediatrka, gastroenterolożka

Poradnictwo laktacyjne i żywieniowe w sytuacjach kryzysowych.

Jodine Chase członkini Grupy Roboczej ds. Żywienia Dzieci w Kryzysie (ang. The Infant Feeding in Emergencies Core Group, IFE CG) w Emergency Nutrition Network (ENN)
dr n. med i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura – dietetyczka kliniczna, adiutantka naukowo-dydaktyczna Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, – działającej przy Zakładzie Biologii Medycznej WUM
Malwina Okrzesik – psycholożka, konsultantka laktacyjna IBCLC

Skip to content