Chcę oddać mleko do banku mleka

Dawczynią może zostać każda kobieta w okresie laktacji, która zdecyduje się oddawać swoje mleko na potrzeby innych dzieci. Współpraca z bankiem mleka kobiecego jest honorowa, to znaczy, że dawczyni nie otrzymuje żadnych gratyfikacji z tytułu oddawania swojego mleka. Jednak jest wyposażana w odpowiednie akcesoria służące odciąganiu i właściwemu przechowywaniu pokarmu. 

 

Jak zostać dawczynią mleka?

Pracownik Banku Mleka Kobiecego przeprowadza wstępny wywiad z każdą kandydatką na dawczynię, w którym pyta m.in. o tryb życia, historię dotychczasowych problemów zdrowotnych, przebyte choroby infekcyjne, a następnie kieruje na obowiązkowe badania w kierunku: HIV (wirus wywołujący AIDS), zapalenia wątroby typu B i C , kiły.  

Dawczyni pokarmu w okresie współpracy z Bankiem Mleka Kobiecego nie może palić papierosów, pić alkoholu, wypijać dziennie dużej ilości napojów zawierających kofeinę (jak kawa, herbata, cola), przyjmować niektórych leków oraz zażywać narkotyków. Dawczynią nie może zostać kobieta, która choruje na ostrą lub przewlekłą chorobę (wymagającą stałego przyjmowania pewnych leków), choruje na gruźlicę, przyjmowała hormon wzrostu, była w ostatnim okresie szczepiona przeciw niektórym chorobom. Każdy Bank Mleka Kobiecego działa zgodnie nie tylko z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, ale również z własnymi, wewnętrznymi procedurami, dlatego różne placówki mogą się nieznacznie różnić ze względu na wymogi w stosunku do dawczyń mleka. 

Jeśli chciałabyś zostać dawczynią skontaktuj się Bankiem Mleka Kobiecego  najbliższym Twojemu miejscu zamieszkania i dowiedz się jak wyglądają procedury.

kobieta odciąga mleko laktatorem
Jeśli zgromadziłaś zapasy zamrożonego mleka, których Twoje dziecko nie wykorzystało, ale nie jesteś dawczynią pokarmu, możesz przekazać mleko do badań naukowych. Niestety ze względu na procedury banków,  pokarm od wcześniej nie przebadanej dawczyni nie może być przekazywany beneficjentom banku (wcześniakom, dzieciom chorym). Jednak ten pokarm może być wykorzystany przez naukowców, którzy rozwijają wiedzę na temat wartości pokarmu kobiecego i w ten sposób ulepszają procedury związane z funkcjonowaniem Banków Mleka Kobiecego. Ten dar też jest bardzo cenny! Szczegółowe informacje na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych i potrzeb z tym związanych uzyskasz w najbliższym Banku Mleka Kobiecego lub w biurze fundacji
Skip to content