FB IG
Strona główna
O NAS

Zarząd Fundacji


Prezes Fundacji dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska jest od wielu lat pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2016 roku pracuje w Zakładzie Biologii Medycznej, WNOZ, jako kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacja przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie. Jest też Prezesem i współzałożycielem, powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Dr Wesołowska jest laureatką wielu nagród m.in. prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce (2008) oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019) za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa (2018).

Jest też Członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA oraz od zeszłego roku członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Banków Mleka Zjednoczonego Królewska, (UKAMB). Jest autorką licznych artykułów i wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek w Polsce i za granicą, Naukowo koncertuję się na zagadnieniach związanych z zależnością składu mleka od diety oraz czynników środowiskowych oraz innowacyjnych metodach utrwalania mleka kobiecego. W czasie pandemii COVID-19 wraz z ogólnopolskim zespołem podjęła badania z zakresu ryzyka zakażenia dziecka od matki chorującej na COVID-19 oraz wpływu zmian w opiece okołoporodowej, wynikających z pandemii, na sposób żywienia niemowląt urodzonych w czasie pandemii. Mama czwórki dzieci.


Rada Naukowa Fundacji

Przewodnicząca Rady Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka emerytowany  profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem pracy w neonatologii. Studia Medyczne ukończyła  w 1972 roku w Akademii  Medycznej w Poznaniu .W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. W latach 2011-2019 pełniła  funkcje Przewodniczącej  Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej- Kornackiej, jako prezesa PTN, powstały  dotychczas trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce

 Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii, w województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność  społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest  Przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego  a także koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej  organizacji Children's Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka - forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2020 roku stała  się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ).

 

Dr n. med. Beata Pawlus neonatolog, pediatra, etyk praktyki lekarskiej i opieki medycznej; Konsultant Województwa Mazowieckiego ds. Neonatologii; Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Zawodowo od zawsze związana z najmniejszymi pacjentami, noworodkami, wcześniakami i ich rodzicami. Od 2005r. Ordynator Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz współtwórczyni i Konsultant Kliniczny Regionalnego Banku Mleka w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Nauczyciel akademicki - wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie oraz Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych w Radzie Sanitarno – Epidemiologicznej przy GIS.

Autorka licznych publikacji naukowych oraz rozdziałów książek z zakresu neonatologii, laktacji i pokarmu kobiecego, etyki lekarskiej, a także tekstów popularnonaukowych poświęconych rozwojowi dziecka w najwcześniejszym okresie życia. 

 

dr Urszula Bernatowicz-Łojko Lekarz neonatolog, konsultant laktacyjny IBCLC, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu (Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej, Poradnia Laktacyjna, Grupa Wsparcia Karmienia Piersią, Koordynator Banku Mleka Kobiecego) – „Szpital Przyjazny Dziecku”, inicjatorka i koordynator Programu Promocji Karmienia Piersią i Pokarmem Kobiecym w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2010 roku, członek Zarządu Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią oraz międzynarodowego stowarzyszenia lekarzy promujących karmienie piersią dzieci The Academy of Breastfeeding Medicine, od kilku lat uczestniczy w obradach międzynarodowej grupy specjalistów zajmujących się organizacją Banków Mleka Kobiecego, zrzeszonych w EMBA. Jej zaangażowanie w zwiększenie dostępu do mleka kobiecego dla najmniejszych pacjentów znalazło odbicie w długoletniej współpracy z ekspertami Fundacji, co zaowocowało Programem „Mamy mleko dla wcześniaka w woj. kujawsko-pomorskim”, w ramach którego został otwarty w Toruniu pierwszy w Polsce Regionalny Bank Mleka Kobiecego.

dr hab Monika Słupecka-Ziemilska zatrudniona na stanowisku profesora instytutu w Zespole Kliniczno-Badawczym Epigenetyki Człowieka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się badaniami procesu przebudowy błony śluzowej jelita cienkiego u nowo narodzonych ssaków oraz rolą bioaktywnych peptydów siary i mleka. Szczególnie interesuje ją biologiczna rola, obestatyny greliny w fizjologii i patofizjologii. Razem z dr Wolińskim udoskonala model zwierzęcy do badań rozwoju jelita ludzkiego.

 

dr inż. Jarosław Woliński Adiunkt Zakładu Endokrynologii, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk Jabłonna. Zajmuje się badaniem procesu rozwoju przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków oraz regulacja motoryki przewodu pokarmowego. Szczególnie interesują go  badania o znaczeniu aplikacyjnym – dlatego stworzył unikalny model „sztucznej maciory” który umożliwia prowadzenie badań na nowo narodzonych prosiętach i wykorzystanie ich wyników do wyjaśnienia szeregu powikłań obserwowanych w okresie noworodkowym u ludzi. Prace dr Wolińskiego są publikowane w czasopismach (ponad 30 pozycji) zagranicznych, a wyniki jego badań dostarczają naukowych dowodów przemawiających za żywieniem dzieci gatunkowo specyficznym mlekiem. Dr Woliński jest wielokrotnym stypendystą i laureatem prestiżowych nagród, otrzymał liczne wyróżnienia naukowe  a jego prace zyskały kilka patentów.


Rada Fundacji

Przewodnicząca Rady Izabela Paczesna - niezrealizowany bibliotekoznawca. Zrealizowana mama karmiącą. Bez jej pomocy wiele spraw nigdy nie ruszyłoby z miejsca. Zawsze chętna do pomocy pomimo natłoku pracy przy piątce dzieci. 
Aleksandra Kruk farmaceuta i miłośniczka piękna. Prócz macierzyństwa ma wiele innych pasji, do których naturalnie dołączyło karmienie naturalne i dzielenie się pokarmem.

 

dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorantka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie z powodzeniem obroniła pracę doktorską z zakresu biologii medycznej. Od 2012 wolontariuszka Fundacji Bank Mleka Kobiecego, a od 2013 kierownik Regionalnego Banku Mleka w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  im. L. Rydygiera w Toruniu. W latach 2016-2017 współpracownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Autorka  prac naukowych i doniesień zjazdowych, w tym dotyczących badań nad składem pokarmu kobiecego i idei banków mleka kobiecego w Polsce.


Biuro Fundacji

Martyna Czpak  -Studentka administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa