FB
Strona główna
O NAS

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Banku Mleka Kobiecego, prezes powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce (2008) oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa (2018). Autorka licznych artykułów i wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek  w Polsce i za granicą. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA) oraz koordynator reaktywacji banków mleka z ramienia EMBA na Polskę. Mama czwórki dzieci.

Rada Naukowa Fundacji

Przewodnicząca Rady Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Wybitny specjalista z dziedziny neonatologii, wieloletni kierownik Kliniki Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 2001 roku. Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek licznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Polskiego Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Europejskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Rady Naukowej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. W 2003 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi a w 2007 r. nagrodę ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Autorka ponad sześciuset publikacji naukowych. Entuzjastka idei banku mleka i orędowniczka zwiększenia dostępu do mleka matki najmniejszym pacjentom.

dr n. med. Beata Pawlus Lekarz, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Klinice Położnictwa i Perinatologii PAM w Szczecinie w latach 1991-2005. Lekarz Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Szczecinie w latach 1998-2005. Od 2005 roku Ordynator Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Sekretarz Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Autorka wielu publikacji naukowych – w tym dotyczących pokarmu kobiecego. Prywatnie – mama dwóch synów. Zainteresowania – etyka, sport, taniec.

dr Urszula Bernatowicz-Łojko Lekarz neonatolog, konsultant laktacyjny IBCLC, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu (Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej, Poradnia Laktacyjna, Grupa Wsparcia Karmienia Piersią, Koordynator Banku Mleka Kobiecego) – „Szpital Przyjazny Dziecku”, inicjatorka i koordynator Programu Promocji Karmienia Piersią i Pokarmem Kobiecym w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2010 roku, członek Zarządu Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią oraz międzynarodowego stowarzyszenia lekarzy promujących karmienie piersią dzieci The Academy of Breastfeeding Medicine, od kilku lat uczestniczy w obradach międzynarodowej grupy specjalistów zajmujących się organizacją Banków Mleka Kobiecego, zrzeszonych w EMBA. Jej zaangażowanie w zwiększenie dostępu do mleka kobiecego dla najmniejszych pacjentów znalazło odbicie w długoletniej współpracy z ekspertami Fundacji, co zaowocowało Programem „Mamy mleko dla wcześniaka w woj. kujawsko-pomorskim”, w ramach którego został otwarty w Toruniu pierwszy w Polsce Regionalny Bank Mleka Kobiecego.

dr hab Monika Słupecka-Ziemilska zatrudniona na stanowisku profesora instytutu w Zespole Kliniczno-Badawczym Epigenetyki Człowieka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się badaniami procesu przebudowy błony śluzowej jelita cienkiego u nowo narodzonych ssaków oraz rolą bioaktywnych peptydów siary i mleka. Szczególnie interesuje ją biologiczna rola, obestatyny greliny w fizjologii i patofizjologii. Razem z dr Wolińskim udoskonala model zwierzęcy do badań rozwoju jelita ludzkiego.

dr inż. Jarosław Woliński Adiunkt Zakładu Endokrynologii, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk Jabłonna. Zajmuje się badaniem procesu rozwoju przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków oraz regulacja motoryki przewodu pokarmowego. Szczególnie interesują go  badania o znaczeniu aplikacyjnym – dlatego stworzył unikalny model „sztucznej maciory” który umożliwia prowadzenie badań na nowo narodzonych prosiętach i wykorzystanie ich wyników do wyjaśnienia szeregu powikłań obserwowanych w okresie noworodkowym u ludzi. Prace dr Wolińskiego są publikowane w czasopismach (ponad 30 pozycji) zagranicznych, a wyniki jego badań dostarczają naukowych dowodów przemawiających za żywieniem dzieci gatunkowo specyficznym mlekiem. Dr Woliński jest wielokrotnym stypendystą i laureatem prestiżowych nagród, otrzymał liczne wyróżnienia naukowe  a jego prace zyskały kilka patentów.

Rada Fundacji

Przewodnicząca Rady Izabela Paczesna - niezrealizowany bibliotekoznawca. Zrealizowana mama karmiącą. Bez jej pomocy wiele spraw nigdy nie ruszyłoby z miejsca. Zawsze chętna do pomocy pomimo natłoku pracy przy piątce dzieci. 
Aleksandra Kruk farmaceuta i miłośniczka piękna. Prócz macierzyństwa ma wiele innych pasji, do których naturalnie dołączyło karmienie naturalne i dzielenie się pokarmem.

 

dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorantka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie z powodzeniem obroniła pracę doktorską z zakresu biologii medycznej. Od 2012 wolontariuszka Fundacji Bank Mleka Kobiecego, a od 2013 kierownik Regionalnego Banku Mleka w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  im. L. Rydygiera w Toruniu. W latach 2016-2017 współpracownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Autorka  prac naukowych i doniesień zjazdowych, w tym dotyczących badań nad składem pokarmu kobiecego i idei banków mleka kobiecego w Polsce.

 

Biuro Fundacji

Martyna Czpak  -Studentka administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa