FB IG
Strona główna
DLA PROFESJONALISTÓW

Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest organizacją pozarządową współpracującą z wieloma ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi. Jest liderem projektów realizowanych we współpracy z WUM, SGGW, IWC PAN Unipresss i innymi organizacjami pozarządowymi.

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa