FB
Strona główna
AKTUALNOŚCI

Z końcem czerwca 2017 r. zakończyła się faza badawcza projektu pt. "Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie" realizowanego ze środków NCBiR. Dziękujemy wszystkim partnerom zaangażowanym w realizację fazy badawczej: WUM, SGGW, IWC Unipress PAN oraz Fundacji Bank Żywności SOS. Zaczynamy fazę pilotażową polegającą na wdrożeniu systamu i dokumentacji HACCP w kolejnych placówkach banku mleka kobiecego w Polsce oraz w szpitalach, które odbierają pokarm z banku. Faza pilotażowa to także porównawcza analiza farmakoekonomiczna funkcjonowania placówki banku mleka przy wykorzystaniu pasteryzacji  oraz ciśnieniowania, jako procesów utrwalania mleka.

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa