FB IG
Strona główna
NASZE SUKCESY

Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. European Milk Bank Association EMBA).
Dr Aleksandra Wesołowska, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego jest członkiem Zarządu EMBA.
Przedstawiciele Fundacji corocznie biorą udział w międzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych poświęconych laktacji, wartości mleka kobiecego i działalności banków mleka kobiecego.

 

Sponsorzy:
Strona powstała
dzięki wsparciu
Miasta St. Warszawa