W czasie kryzysów humanitarnych spowodowanych wojną czy kataklizmami przeżycie noworodków i niemowląt bardziej niż kiedykolwiek zależy od dostępu do mleka matki

Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie w sposób szczególny dotknął kobiety i dzieci, a co za tym idzie postawił nowe wyzwania polskiemu systemowi opieki okołoporodowej i laktacyjnej. Dlatego głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu opieki nad kobietą w kryzysie okołoporodowym oraz poszerzenie zakresu świadczeń Szpitala o wielospecjalistyczne poradnictwo laktacyjne. Matki w kryzysie laktacyjnym przebywające na oddziałach w szpitalach partnerskich będą mogły w ramach projektu liczyć na nieodpłatne wsparcie doradczyni laktacyjnej, psychologa, neurologopedy i fizjoterapeuty.

 Porady są już świadczone w dwóch szpitala: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu oraz Szpital Położniczo – Ginekologiczny „Ujastek” SP. z o.o. w Krakowie,  Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie oraz Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie. Niebawem dołączą kolejne szpitale! Docelowo będziemy współpracować z 10 szpitalami z całej Polski!

Projekt jest realizowany przez Fundację na zlecenie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF

Стартував проєкт Підтримка матерів у забезпеченні правильного харчування немовлят та малюків у кризових умовах.

У часи гуманітарих криз, спричинених війною та катаклізмами, виживання новонароджених та немовлят залежить більше, ніж будь-коли, від доступності материнського молока.

Відповідно до трагічної ситуації вагітних жінок та матерів з малими дітьми, які потрапили до Польщі у зв’язку з повномасштабним вторгнення Росії на територію України, Фонд «Банк грудного молока» разом з партнерами розпочинає реалізацію проєкту «Підтримка та популяризація виключно грудного годування, а також правильного харчування немовлят та малюків українських та польських матерів у кризових умовах в Польщі».

Міграційна криза внаслідок російсько-української війни торкнулась особливо жінок та дітей. Таким чином з’явилися нові виклики для польської системи перинатальної та лактаційної допомоги. Тому основна мета проєкту – підвищення рівня надання допомоги жінкам в перинатальній кризі та розширення спектру послуг «Лікарні широкої спеціалізації з питань лактації». Матері, які перебувають у відділах лікарень-партнерів, при виникненні лактаційної кризи можуть розраховувати на безкоштовну підтримку консультанта з питань лактації, психолога, неврологопеда та фізіотерапевта в рамках проєкту.

Консультації вже надаються у двох лікарнях: спеціалізованій лікарні імені А. Фалькевича у Вроцлаві та акушерсько-гінекологічній лікарні «Ujastek» SP. z o.o. у Кракові. З грудня до проєкту долучаться Університетська лікарня в Зеленій Ґурі та Університетський клінічний центр у Ґданську. Загалом заплановано співпрацю з 10 лікарнями по всій Польщі.

Проєкт реалізовується Фондом за підтримки ООН ЮНІСЕФ.

Skip to content