Dostęp do mleka kobiecego w stanach nagłych.

Prowadzący sesje:

mgr położnictwa Izabela Drążkowska

prof. dr hab. n med. Barbara Królak -Olejnik,

dr hab. n med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

Prelegenci:

Trudności w karmieniu naturalnym – wsparcie wg. koncepcji NDT Bobath oraz NBO.

mgr Anna Matysiak

Mgr Anna Matysiak – fizjoterapeutka dziecięca specjalizująca się w terapii wcześniaków i niemowlaków, terapeutka NDT Bobath, logopedka. pasjonatka Skali NBAS i NBO. Do 2019 r. prowadziła fizjoterapię dzieci w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Od 2019 r. rozwija własną praktykę fizjoterapeutyczną „Zaczątek”, w której opiera się na Brazeltonowskim spojrzeniu – wyjątkowości każdego dziecka i szacunku dla niego od pierwszych dni jego życia. W swojej pracy kładzie również nacisk na wspieranie kompetencji rodzicielskich.

Żywienie enteralne noworodków urodzonych przedwcześńie – aktualizacja zaleceń.

prof. dr hab. med. Dariusz Gruszfeld

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld – pediatra, neonatolog, Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Uczestniczył w realizacji projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”, m.in.: „Childhood obesity – early programming by infant nutrition” – CHOP, „Early Nutrition Programming Project” – EARNEST, “The Effect of Diet on Mental Performance of Children”- NUTRIMENTHE, “Long-term effects of early nutrition on later health” – EarlyNutrition, “Goat Infant Formula Feeding and Eczema” – GIraFFE. Jest autorem i współautorem licznych publikacji poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój dzieci.

Postępowanie żywieniowe u noworodków poddawanych operacjom jamy brzusznej.

prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz

Prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz – chirurg dziecięcy, transplantolog, od 2010 r. kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2022 r. jest prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej. Zakres działalności kliniki, którą kieruje obejmuje chirurgię noworodka, chirurgię małoinwazyjną, chirurgię onkologiczną, chirurgię klatki piersiowej, chirurgię endokrynologiczną, urologię dziecięcą oraz chirurgię urazową.

Dziecko ryzyka rozwoju niepełnosprawności.

dr hab. n med. prof. UM Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Dr hab. n. med. prof. UM Magdalena Chrościńska-Krawczyk – pediatra, neurolog dziecięcy, kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej w Lublinie, od 2019 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej. Jest koordynatorem Europejskiej Akademii ds. Niepełnosprawności u Dzieci w Polsce. Członkini Amerykańskiego Towarzystwa Mózgowego Porażenia Dziecięcego, Europejskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz przewodnicząca lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Dr. Chrościńska-Krawczyk jest autorką wielu prac naukowych, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich.

Pozostałe sesje

 

Sytuacje szczególne a standardowa opieka okołoporodowa 

Sytuacje szczególne a standardowa opieka okołoporodowa. Prowadzący sesje: dr n. med. Marzena Michałek -Kloc mgr Agnieszka Piątkowska dr n. med. Justyna DomosudPrelegenci:Karmienie naturalne a wybrane choroby infekcyjne u matki — czy na pewno wszystko wiemy?dr n. med....

Żywienie jako podstawowa potrzeba człowieka

Żywienie jako podstawowa potrzeba człowieka.  Prowadzący sesję: dr Małgorzata Stefańska dr inż. Agnieszka Chrobak dr n. med. Sławomir WątrobaPrelegenci:Ocena wybranych wskaźników karmienia noworodków i niemowląt oraz  praktyk sprzyjających karmieniu piersią...

Skip to content