Żywienie jako podstawowa potrzeba człowieka.

 

Prowadzący sesję:

dr Małgorzata Stefańska

dr inż. Agnieszka Chrobak

dr n. med. Sławomir Wątroba

Prelegenci:

Ocena wybranych wskaźników karmienia noworodków i niemowląt oraz  praktyk sprzyjających karmieniu piersią w polskich szpitalach realizujących projekt “Wsparcie prawidłowego żywienia matki i dziecka w kryzysie” na zlecenie Biura UNICEF  ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce

dr hab. n med. i n o zdr. Aleksandra Wesołowska

Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska – prezes i współzałożyciel Fundacji Bank Mleka Kobiecego, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (EMBA), Rady Naukowej Stowarzyszenia Banków Mleka Zjednoczonego Królewska (UKAMB) oraz Grupy ds. potrzeb pacjentów przy Prezesie Agencji Badań Medycznych. Autorka licznych artykułów naukowych w prasie branżowej i kobiecej na temat laktacji, idei i działania banków mleka kobiecego.

Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik — pediatra, neonatolog, od 2012 kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, członkini Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jej praca została wyróżniona licznymi nagrodami w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP oraz Złotym Medalem za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczpospolitej. W swojej pracy klinicznej i naukowej koncentruje się między innymi na opiece okołoporodowej, naturalnym żywieniu noworodków i niemowląt oraz zmienności składu mleka kobiecego. Jest autorką i współautorką 300 opublikowanych prac, redaktorką 5 monografii, w tym 2 podręczników.

Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

dr inż. Agnieszka Chrobak

Dr n. przyr. inż. Agnieszka Chrobak – dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, absolwentka Politechniki Wrocławskiej, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Dr. Chrobak jest autorką licznych publikacji naukowych w czasopismach punktowanych w obszarze niepłodności i etiopatogenezy endometriozy. Pasjonatka karmienia piersią oraz naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Porada laktacyjna jako działanie interwencyjne

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska – lekarz, pierwsza w Polsce konsultantka laktacyjna IBCLC, od 2007 r. dyrektorka niepublicznej placówki edukacyjnej „Centrum Nauki o Laktacji” (CNoL) i prezeska „Fundacji Twórczych Kobiet”. Wraz z zespołem CNoL stworzyła standard porady laktacyjnej i polski certyfikat CDL. W 2017 r. została odznaczona najwyższym odznaczeniem Izby lekarskiej „Laudabilis” i Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt działalności. Wieloletnia wykładowczyni, autorka podręczników i współtwórczyni wielu programów kształcenia dla profesjonalistów laktacyjnych. Mama, babcia i pasjonatka sportu.

Neo – BHFI Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku dla Oddziałów Intensywnej Terapii Noworodka

Lek. Urszula Bernatowicz-Łojko

Lek. Urszula Bernatowicz-Łojko, neonatolog, IBCLC, dyrektorka Specjalistycznego Centrum Medycznego „Zdrowa Rodzina” w Toruniu oraz wykładowca w Zakładzie Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członkini Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego i współautorka „Mamy mleko dla wcześniaka w woj. kujawsko-pomorskim”, którego wdrożenie doprowadziło do otwarcia Banku Mleka Kobiecego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, pierwszej w Polsce placówki o zasięgu regionalnym. Jest ponadto członkinią i aktywną działaczką międzynarodowej Inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku (BFHI Network, program „Neo-BFHI“), The Academy of Breastfeeding Medicine oraz EMBA.

Początki działania banku mleka kobiecego w warunkach wojennych na przykładzie Lwowskiego Centrum Perinatologii

dr hab. n. med  Mariya Malachynska

Dr hab. n. med. Mariya Malachynska – lekarz, dyrektor Lwowskiego Obwodowego Klinicznego Centrum Perinatalnego, wyróżniona odznaką Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz „Zasłużony Lekarz Ukrainy”. Członkini multidyscyplinarnej grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia Ukrainy opracowującej standardy pomocy medycznej w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Absolwentka programu skierowanego do wyższej kadry zarządczej w obszarze służby zdrowia „Leaders for Health” realizowanego dzięki wsparciu Lviv Business School, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Banku Światowego oraz agencji Be-it Health. Koordynator działań w zakresie wsparcia medycznego dla osób wewnętrznie przesiedlonych i założycielka drugiego w Ukrainie Banku Mleka Kobiecego w ramach Lwowskiego Obwodowego Klinicznego Centrum Perinatalnego.

Pozostałe sesje

 

Sytuacje szczególne a standardowa opieka okołoporodowa 

Sytuacje szczególne a standardowa opieka okołoporodowa. Prowadzący sesje: dr n. med. Marzena Michałek -Kloc mgr Agnieszka Piątkowska dr n. med. Justyna DomosudPrelegenci:Karmienie naturalne a wybrane choroby infekcyjne u matki — czy na pewno wszystko wiemy?dr n. med....

Dostęp do mleka kobiecego w stanach nagłych

Dostęp do mleka kobiecego w stanach nagłych.Prowadzący sesje: mgr położnictwa Izabela Drążkowska prof. dr hab. n med. Barbara Królak -Olejnik, dr hab. n med. i n. o zdr. Aleksandra WesołowskaPrelegenci:Trudności w karmieniu naturalnym – wsparcie wg. koncepcji NDT...

Skip to content