Program:
Mleko mamy dla wcześniaka

Głównym celem programu „Mleko Mamy dla wcześniaka” jest udostępnienie bezpiecznego pokarmu kobiecego tym dzieciom, które z przyczyn losowych nie mogą być karmione mlekiem własnych mam.

 

Cel programu

Program zakłada gromadzenie, badanie i pasteryzację nadmiaru mleka w nowo utworzonych Bankach Mleka Kobiecego. Pokarm jest pozyskiwany od dawczyń z przeznaczeniem w pierwszej kolejności dla noworodków urodzonych przedwcześnie oraz długo hospitalizowanych.

Matki dzieci będących beneficjentami programu zostaną ponadto objęte fachową pomocą laktacyjną tak, aby mogły przejąć naturalne karmienie swoich dzieci tak szybko, jak to będzie możliwe.

Współpraca w ramach programu

W ramach współpracy Fundacja Bank Mleka Kobiecego zapewnia:

  • wsparcie merytoryczne łącznie z wiedzą typu know-how dotyczącą wdrożenia procedur Banku Mleka Kobiecego zgodnie z wzorcami europejskimi;
  • przeprowadzenie szkolenia z procedur Banku Mleka Kobiecego dla pracowników Szpitala;
  • przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego zgodnie z normami krajowymi;
  • doradztwo oraz wprowadzanie działań korygujących w ramach postępu wiedzy i zdobytych doświadczeń w ramach działań statutowych Fundacji;
  • zapewnienie Patronatu Naukowego ze strony Rady Naukowej Fundacji oraz monitorowanie realizacji Programu po jego wdrożeniu.

* Program jest realizowany na mocy umowy – porozumienia pomiędzy placówką leczniczą i  Fundacją Bank Mleka Kobiecego.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy!

 

Po co nam Banki Mleka Kobiecego

Otwórz z nami Bank Mleka Kobiecego

Banki mleka w Polsce - idea i praktyka

Materiały do pobrania

Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece

Skip to content