Karmienie niemowląt w sytuacjach kryzysowych: globalne zalecenia i uwagi dotyczące ich adaptacji w krajach rozwiniętych.

9 lutego 2023 godzina 17:30-19.00

Podczas pierwszego webinaru dr Alessandro Iellamo oraz dr hab. Aleksandra Wesołowska w sposób przejrzysty i krótki przedstawią zalecenia opracowane przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci w Nagłych Sytuacjach, UNICEF i ENN. Ponadto podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem tych strategii w krajach rozwiniętych. Mimo że na co dzień zagrożenie niedożywieniem w krajach zachodnich nie jest wysokie, jednak w obliczu kataklizmów czy kryzysów np. uchodźczego okazuje się, że opracowanie strategii radzenia sobie z tym problemem jest kluczowe.

Wykładowcy

dr Alessandro Iellamo

Starszy doradca ds. żywienia w nagłych wypadkach w Family Health International 360 (Fhi360). Posiada rozległą wiedzę w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci (IYCF) w sytuacjach kryzysowych. Współpracował z Naukowo-Techniczną Grupą Doradczą WHO (STAG) oraz z Międzynarodową Siecią Działań na rzecz Żywności dla Niemowląt. Był udział w badaniach nad praktykami oraz finansowymi aspektami Globalnej Strategii WHO/UNICEF dotyczącej IYCF. Jest zaangażowany w pracę humanitarną w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej gdzie kieruje wdrażaniem IYCF-E. Obecnie zajmuje się kwestiami IYCF w krajach o wysokim dochodzie: w Polsce, Włoszech, Australii, Japonii oraz w Ukrainie

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz kierowniczka Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. Kierownik projektu pt” Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej na zlecenie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z zależnością składu mleka od diety oraz czynników środowiskowych, metodami utrwalania mleka kobiecego. Podejmuje także tematy wynikające z potrzeb społecznych takie jak banki mleka, bezpieczeństwo szczepień w czasie laktacji, ryzyko zakażenie dziecka od matki COVID-19 oraz żywienie dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Pozostałe webinary