Podsumowanie Konferencji 

„Karmienie piersią – norma czy interwencja w kryzysie?” 

Lublin, 29-30 września 2023 

Organizator konferencji 

Fundacja Bank Mleka Kobiecego 

Współorganizator konferencji: 

Medius Sp. z o.o.  

Konferencja sfinansowana w ramach projektu pt.  „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w sytuacji kryzysowej w Polsce” realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego oraz partnerów na zlecenie Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. 

Czas i miejsce konferencji  

29-30 września, Hotel Ibis Style Lublin, konferencja odbywała się w trybie stacjonarnym  

Cele Konferencji:  

Podsumowanie projektu realizowanego w 11 szpitalach w Polsce, 

Prezentacja wskaźników karmienia noworodków i niemowląt oraz praktyk sprzyjających karmieniu piersią w polskich szpitalach realizujących projekt “Wsparcie prawidłowego żywienia matki i dziecka w kryzysie” na zlecenie Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce 

Multidyscyplinarne przedstawienie tematu żywienia niemowląt 

Próba odpowiedzi na pytanie czego nauczyły nas minione kryzysy, które dotknęły świat oraz czy odpowiedzią na sytuacje kryzysowe w Polsce może być poprawa wskaźników karmienia piersią? 

Integracja środowiska pracowników banków mleka w Polsce  

Przebieg konferencji  

Dzień 1, 29.09.2023 r. 

Spotkanie warsztatowe pracowników 16 działających banków mleka w Polsce oraz osób zaangażowanych w powstanie kolejnych.  

W warsztatach brały również udział pracowniczki banku mleka we Lwowie.  

Warsztaty miały na celu wymianę doświadczeń w zakresie  

 • specyfiki działalności banków mleka w różnych miastach Polski 
 • wyzwań w okresie zwiększonego zapotrzebowania na mleko kobiece wynikającego z napływu uchodźczyń,  
 • edukację  
 • integrację środowiska 

 

 

 Warsztaty podzielone zostały na cztery panele, w których ekspertki wygłosiły następujące wykłady:  

 • „Profil dawczyń a skład mleka kobiecego – prezentacja wyników analiz składów mleka dawczyń z wybranych banków mleka w Polsce”, prelegentka mgr Aleksandra Mołas.    
 • „Dieta kobiety karmiącej piersią – czy warto o nią pytać potencjalną dawczynię?”  prelegentka dr Agnieszka Bziowska-Jura. 
 • „Dobre praktyki kliniczne i laboratoryjne oraz innowacje w trosce o bezpieczeństwo mikrobiologiczne mleka dawczyń”, prelegentka dr Sylwia Jarzynka. 
 • „Status prawny mleka kobiecego w Polsce i Europie: nadzieje i ryzyka związane z wprowadzeniem regulacji wspólnotowej” prelegentka mgr Małgorzata Gawrońska. 

 

W warsztatach brało udział 60 osób. 

Pierwszy dzień zwieńczyła uroczysta kolacja zinaugurowana  przez panią dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandrę Wesołowską, Prezeskę Fundacji Bank Mleka Kobiecego. 

Dzień 2, 30.09.2023 r. 

Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska uroczyście otwarła konferencję witając wszystkich jej uczestników, prezentując zespół Fundacji, patronów wydarzenia oraz organizację UNICEF.  

Głos zabrał dr Mutribjona Bahrudinova Specjalista ds. Zdrowia Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. 

 

Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, odczytała list Minister Rodziny i Polityki Społecznej pani Marleny Maląg 

 

W otwarciu konferencji uczestniczyła również Pani Agnieszka Kowalska-Głowiak, Dyrektorka Wydziału Zdrowia, która zabrała głos w imieniu Wojewody lubelskiego.  

 

W konferencji uczestniczyło 120 osób w tym przedstawiciele banków mleka, położne, specjaliści w zakresie karmienia piersią i neonatologii oraz lekarze i terapeuci innych specjalizacji takich jak chirurgia, fizjoterapia, psychologia. 

Konferencja podzielona była na trzy sesje: 

 

Sesja I Żywienie jako podstawowa potrzeba człowieka w której swoje prelekcje przedstawili  

prof. dr hab. n. med. Barbra Królak-Olejnik, 

dr inż. Agnieszka Chrobak 

dr n. med Magdalena Nehring-Gugulska, 

lek. Urszula Bernatowicz-Łojko, 

dr hab. n. med. Mariya Malachynska, 

Sesja II Dostęp do mleka kobiecego w stanach nagłych  

mgr Anna Matysiak,  

prof. dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld,  

prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz,  

dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, 

Sesja III Sytuacje szczególne a standardowa opieka okołoporodowa 

dr n. med. Sławomir Wątroba, 

dr n. med. Tatiena Baran, 

dr n. med. Justyna Domosud, 

Wszystkie prelekcje zakończone były pytaniami i dyskusją. 

Patronat nad konferencją objęli: 

 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg  
 • Minister Zdrowia Katarzyna Sójka 
 • Wojewoda Lubelski Lech Sprawka  
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk  
 • JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong  
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Mariusz Gujski  
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1  
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach  
 • Centrum Nauki o Laktacji  
 • Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych  
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne 
 • Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią   

Patronat medialny wydarzenia:  

 • Standardy Medyczne Pediatria  
 • MjakMama  

 

Zapraszamy do galerii zdjęć 

Zachęcamy również do rozpowszechniania informacji o dostępnych na naszej stronie materiałach edukacyjnych oraz wsparcia naszej kampanii na rzecz Banku Mleka w Kijowie. 

 

Skip to content