Nasze działania

Fundacja Bank Mleka Kobiecego funkcjonuje na różnych płaszczyznach, a swoje działania kieruje zarówno do personelu medycznego jak i do rodziców niemowląt urodzonych przedwcześnie, długo hospitalizowanych, chorych lub będących w poważnym kryzysie.

Fundacja upowszechnia wiedzę na temat wartości pokarmu kobiecego oraz stosowania terapii żywieniowej mlekiem matki w warunkach szpitalnych.

Fundacja realizuje projekt „Mamy mleko dla wcześniaka”, którego celem jest zwiększenie dostępu do mleka kobiecego dzieciom chorym i długo hospitalizowanym poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w tworzeniu nowych banków mleka w Polsce.

Fundacja opracowuje i wdraża strategię żywienia dzieci w kryzysie, w szczególności wspiera i promuje wyłączne karmienie piersią oraz odpowiednie praktyki w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci (IYCF) wśród matek w Polsce.

Fundacja realizuje projekty naukowe we współpracy z ośrodkami naukowymi, uczelniami wyższymi, podmiotami leczniczymi i organizacjami pozarządowymi.

Po co nam Banki Mleka Kobiecego

Otwórz z nami Bank Mleka Kobiecego

Banki mleka w Polsce - idea i praktyka

Materiały do pobrania

Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece

Skip to content