Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych.

30 marca 2023 godzina 17:30-19.00

Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych.

Działania marketingowe firm produkujących preparaty zastępujące mleko matki powinny być ściśle kontrolowane. W tym celu w 1981 roku Zgromadzenie Światowej Organizacji Zdrowia  przyjęło Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kod WHO) który jest narzędziem ograniczającym nieetyczne praktyki marketingowe negatywnie wpływające na wskaźniki karmienia piersią. Polska jako jeden z krajów członkowskich WHO również zobowiązała się do przestrzegania zasad określonych w kodeksie. Jednak w sytuacjach nagłych, gdy na szali jest życie najmłodszych, ma miejsce wiele nadużyć ze strony firm produkujących produkty mlekozastępcze. Podczas 3 webinaru z cyklu „Wsparcie matek w żywieniu dzieci w kryzysie” Patti Rundall oraz dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek nie tylko przedstawią założenia zawarte w Kodzie WHO, ale i poradzą, jak chronić karmienie piersią w sytuacjach kryzysu i na jakich zasadach dystrybuować preparaty mlekozastępcze, jeśli jest to konieczne.

Wykładowcy

Patti Rundall

pełni funkcję dyrektorki odpowiedzialnej za tworzenie polityk dotyczących wspierania karmienia piersią w organizacji non-profit Baby Milk Action. Baby Milk Action działa w ramach globalnej sieci IBFAN (International Baby Food Action Network), która obejmuje ponad 200 grup obywatelskich w ponad 100 krajach. Jej celem jest wzmocnienie niezależnych, przejrzystych i skutecznych narzędzi do kontroli działań marketingowych w branży żywienia niemowląt i małych dzieci.

dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek,

adwokatka i Promotorka Karmienia Piersią, członek IBFAN, pełni funkcję prezeski Zarządu Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią oraz członka Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia do spraw przygotowania Strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E). Jest autorką strony internetowej informacyjno-edukacyjnej „Prawo i Laktacja”. Swoje obecne zainteresowania naukowe i rzecznicze koncentruje głównie na temacie ochrony prawnej karmienia piersią oraz IYCF-E. Ukończyła m.in. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim, Kurs Wprowadzający do Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz międzynarodowe szkolenia dotyczące IYCF-E, zastosowania narzędzi WBTi (World Breastfeeeding Trends Initiative) na szczeblu krajowym, relaktacji i masażu laktacyjnego

Webinar (dostępny wkrótce):

Pozostałe webinary