Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych.

30 marca 2023 godzina 17:30-19.00

Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych.

Działania marketingowe firm produkujących preparaty zastępujące mleko matki powinny być ściśle kontrolowane. W tym celu w 1981 roku Zgromadzenie Światowej Organizacji Zdrowia  przyjęło Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kod WHO) który jest narzędziem ograniczającym nieetyczne praktyki marketingowe negatywnie wpływające na wskaźniki karmienia piersią. Polska jako jeden z krajów członkowskich WHO również zobowiązała się do przestrzegania zasad określonych w kodeksie. Jednak w sytuacjach nagłych, gdy na szali jest życie najmłodszych, ma miejsce wiele nadużyć ze strony firm produkujących produkty mlekozastępcze. Podczas 3 webinaru z cyklu „Wsparcie matek w żywieniu dzieci w kryzysie” Patti Rundall oraz dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek nie tylko przedstawią założenia zawarte w Kodzie WHO, ale i poradzą, jak chronić karmienie piersią w sytuacjach kryzysu i na jakich zasadach dystrybuować preparaty mlekozastępcze, jeśli jest to konieczne.

Wykładowcy

Patti Rundall

dyrektorka odpowiedzialna za tworzenie prawodawstwa i polityk dotyczących wspierania karmienia piersią oraz kontroli działań marketingowych produktów mlekozastępczych w organizacji non-profit Baby Milk Action. Jej celem jest wzmocnienie niezależnych, przejrzystych i skutecznych narzędzi do kontroli działań marketingowych w branży żywienia niemowląt i małych dzieci. Była zaangażowana w opracowanie pierwszej rezolucji WHA dotyczącej Konfliktu Interesów (ang. COI) w 1996 r. oraz założyła i zainicjowała Koalicję Konfliktów Interesów przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ (ang. Conflicts of Interest Coalition at the UN General Assembly) w 2011 r. Jest członkiem Baby Feeding Law Group, the Infant Feeding in Emergencies core group oraz od 2007 do 2019 reprezentowała IBFAN w Platformie Komisji Europejskiej ds. Działań w zakresie Diety i Aktywności Fizycznej. Współpracuje z organami doradczymi UE oraz rządami wybranych Państw w zakresie prawodawstwa dotyczącego żywności dla niemowląt.

dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek,

adwokatka i Promotorka Karmienia Piersią, członek IBFAN, pełni funkcję prezeski Zarządu Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią oraz członka Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia do spraw przygotowania Strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E). Jest autorką strony internetowej informacyjno-edukacyjnej „Prawo i Laktacja”. Swoje obecne zainteresowania naukowe i rzecznicze koncentruje głównie na temacie ochrony prawnej karmienia piersią oraz IYCF-E. Ukończyła m.in. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim, Kurs Wprowadzający do Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz międzynarodowe szkolenia dotyczące IYCF-E, zastosowania narzędzi WBTi (World Breastfeeeding Trends Initiative) na szczeblu krajowym, relaktacji i masażu laktacyjnego

Pozostałe webinary