przekaż 1 proc.

Konkurs z okazji Dnia Honorowej Dawczyni

Konkurs z okazji Dnia Honorowej Dawczyni

plakatdziendawczyni_19_05_16 Regulamin konkursu z okazji Dnia Honorowej Dawczyni

dodano dnia: 28 kwietnia 2016
 
 
 

Bezpłatny warsztat 20 kwietnia 2016: Pierwsze tygodnie w karmieniu piersią

Bezpłatny warsztat 20 kwietnia 2016: Pierwsze tygodnie w karmieniu piersią

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Pierwsze tygodnie w karmieniu piersią” w Szpitalu na Madalińskiego 25 w Warszawie. Duża dawka informacji, wsparcia, odpowiedzi na Wasze wątpliwości. Zapraszamy!

plakat_na_mlecznej_drodze.indd

dodano dnia: 19 kwietnia 2016
 
 
 

Laktotech. Minął rok.

Laktotech. Minął rok.

Laktotech. Minął rok.

Zakończył się pierwszy rok realizacji projektu pt. „Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie” realizowanego przez Fundację BMK i partnerów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Wysokich Ciśnień PAN Unipress oraz Fundację Bank Żywności SOS. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przynosi pierwsze nowatorskie w skali kraju efekty.

Na potrzeby realizacji zadania (Zadanie nr 1 Adaptacja systemów GMP/GHP/HACCP oraz identyfikowalności do postepowania z mlekiem kobiecym) powołano Zespół ds. Bezpieczeństwa mleka kobiecego, w skład którego weszli naukowcy z SGGW, WUM i Fundacji BMK oraz przedstawiciele szpitali, w których działają banki mleka.

Audyt wstępny
Zanim  przystąpiono do prac nad dokumentacją przeprowadzono tzw. audyt wstępny w Regionalnym Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie oraz w Regionalnym Banku Mleka Kobiecego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. W ten sposób udało się ocenić stopień zgodności procedur dotychczas wykorzystywanych w bankach z wymaganiami stawianymi przez system zapewniania bezpieczeństwa żywności GMP/GHP/HACCP oraz system identyfikowalności.
Członkowie Zespołu wskazali na trzy niezgodności, do których zaproponowali działania naprawcze oraz zalecenia dotyczące uzupełnienia funkcjonujących dokumentów (procedur) Banku Mleka.
Co najważniejsze, okazało się, że laboratorium Bank Mleka Kobiecego jest pomieszczeniem spełniającym większość wymagań higienicznych stawianych obiektom produkcji i dystrybucji żywności, tym samym jest przygotowane do wdrożenia zasad systemu HACCP.

Księgi Dobrej Praktyki
Naukowcy stworzyli pierwszą niezbędną do rozpoczęcia dalszych prac badawczych Księgę Dobrej Praktyki Higienicznej, która zawiera komplet dokumentów dotyczących higieny pracowników, pomieszczeń, maszyn i urządzeń, odpadów, szkoleń pracowniczych oraz ochrony przed szkodnikami. Opracowano także Księgę Dobrej Praktyki Produkcyjnej zawierającej procedury i instrukcje uwzględniające bezpieczeństwo mleka kobiecego w czasie jego obróbki, magazynowania i transportu.
Wszystkie te działania – na pozór błahe – pozwoliły na rozpoczęcie kolejnego etapu tj. adaptacji zasad systemu HACCP dla obiegu mleka kobiecego w konkretnej placówce – Banku Mleka  w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie. Naukowcy uznali, że będzie to modelowe rozwiązanie  możliwe do wykorzystania w innych bankach.
W Księdze HACCP znalazły się kompletne opisy produktu jakim jest utrwalone (przez pasteryzację, a w przyszłości być możę ciśnieniowanie) mleko matek – dawczyń pokarmu. Opracowano schemat technologiczny i dokument potwierdzający jego weryfikację w praktyce.
Przeprowadzono także analizę zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych na każdym etapie pracy banku, oceniono zagrożenia metodą priorytetu oraz wyznaczono Krytyczne Punty Kontroli (CCP). Opracowano wszystkie niezbędne procedury systemu HACCP: monitorowania zidentyfikowanych CCP wraz z kartą działań korygujących,  weryfikacji systemu HACCP oraz procedurę nadzoru nad dokumentacją bezpieczeństwa mleka.
Uwzględniono także Procedurę identyfikowalności i Procedurę wycofania mleka niewłaściwej jakości zdrowotnej.

To jeszcze nie koniec
Do zakończenia realizacji zadania pozostało już tylko wdrożenie i weryfikacja opracowanych systemów w pomieszczeniach szpitala, w których odbywa się obrót mleka kobiecego oraz w laboratorium Banku Mleka.
Najciekawsze wydają się jednak same badania przeprowadzone podczas audytu, to one pozwoliły na stworzenie fachowej dokumentacji. Badania związane z oceną stanu higienicznego powierzchni i powietrza oraz jakością mikrobiologiczną próbek mleka pochodzących od dawczyń przeprowadzano przy użyciu specjalnie zakupionych do tego przyrządów będących kombinacją specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i… urządzeń gospodarstwa domowego (np. odkurzacza!).
Z niecierpliwością czekamy na dalszego efekty prac naszych naukowców, w tym na istotne badania porównawcze sposobów utrwalania mleka kobiecego poprzez pasteryzację i ciśnieniowanie. Ten drugi proces, który przeprowadzą pracownicy Instytutu Wysokich Ciśnień Unipress PAN powinien przynieść innowacyjne w skali międzynarodowej efekty.

 

dodano dnia: 15 kwietnia 2016
 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

Już dziś, 13 kwietnia rozpoczyna się w Giżycku III Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE pod hasłem: „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się”. Organizatorem Konferencji jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, a patronat honorowy nad nią objęła Fundacja Bank Mleka Kobiecego. Spotkanie potrwa do 15 kwietnia br.. W programie wystąpienia dotyczące m.in. roli położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w realizacji edukacji zdrowotnej kobiet, żywności funkcjonalnej i wychowania prenatalnego! Więcej informacji na stronie http://zdrowie.wsb.net.pl/

dodano dnia: 13 kwietnia 2016
 
 
 

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc

kartkaWN2016m

dodano dnia: 25 marca 2016
 
 
 

Bezpłatne warsztaty „Ciąża – przygotowanie do bycia mamą” 16 marca

Bezpłatne warsztaty „Ciąża – przygotowanie do bycia mamą” 16 marca

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Ciąża – przygotowanie do bycia mamą” w Szpitalu na Madalińskiego 25 w Warszawie. Duża dawka informacji, wsparcia, odpowiedzi na Wasze wątpliwości. Zapraszamy!
plakat_na_mlecznej_drodze.indd
Warsztaty są sfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.

dodano dnia: 15 marca 2016
 
 
 

 
 
 Nasi sponsorzy