Akademia Mama Pyta w Białymstoku

Akademia „Mama pyta” w Białymstoku – 25 kwietnia

mamapyta
Zapraszamy na wykład dr Aleksandry Wesołowskiej o wartości mleka kobiecego już w ten piątek 25 kwietnia w Białymstoku podczas Akademii „Mama pyta”.

Więcej informacji na http://mamapyta.pl

 

 

dodano dnia: 23 kwietnia 2014
 
 
 

Wielkanoc 2014

Wielkanoc 2014

dodano dnia: 18 kwietnia 2014
 
 
 

Zaproszenie do udziału w ankiecie

Zaproszenie do udziału w ankiecie

Miłe Panie Położne,

Mamy zaszczyt zaprosić Panie do współpracy w badaniach mających na celu ocenę stanu wiedzy położnych na temat Banków Mleka Kobiecego oraz okresu laktacji u kobiet.

Badanie ankietowe będzie stanowiło bazę do opracowania części badawczej pracy magisterskiej, Angeliki Łyżwy studentki Dietetyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Promotorem pracy jest dr inż. Joanna Rachtan-Janicka.

Zapewniamy, że uzyskane informacje w ankietach nie będą udostępniane osobom trzecim oraz wykorzystywane w innym celu niż sprecyzowano powyżej.

Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem:
http://www.ankietka.pl/ankieta/136990/ocena-stanu-wiedzy-poloznych-na-temat-bankow-mlekakobiecego-oraz-okresu-laktacji-u-kobiet.html

Bardzo dziękujemy za udział w badaniu,
dr inż. Joanna Rachtan Janicka

dodano dnia: 18 kwietnia 2014
 
 
 

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. funkcjonowania laktariów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. funkcjonowania laktariów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Dnia 16 kwietnia br odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. funkcjonowania laktariów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Zespół działa na mocy Zarządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego, a w jego skład weszli przedstawiciele GIS, Departamentu Matki i Dziecka MZ, Instytucji Naukowych i organizacji pozarządowych. Zadaniem zespołu jest wypracowanie wytycznych w sprawie działania reaktywowanych banków mleka.

W gronie ekspertów znaleźli się członkowie naszej Fundacji – Przewodnicząca Rady Naukowej prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska–Kornacka, Prezes Fundacji dr n. biol. Aleksandra Wesołowska, Koordynator Banku Mleka w Toruniu dr Urszula Bernatowicz–Łojko, jak również vice Dyrektor Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie mgr Dominika Sawczuk. Mamy nadzieje ze prace zespołu zaowocują konkretnymi rozwiązaniami umożliwiającymi rozwój banków mleka w Polsce.

dodano dnia: 16 kwietnia 2014
 
 
 

Konferencja Stowarzyszenia Roda w Zagrzebiu

Konferencja Stowarzyszenia Roda w Zagrzebiu

3 kwietnia 2014 w Zagrzebiu odbędzie się 7 Konferencja Stowarzyszenia Roda, dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, z udziałem zagranicznych wykładowców. Z Polski, z Banku Mleka w Toruniu prelekcję pt. „Bank Mleka Kobiecego jako ogniwo w promocji karmienia piersią” wygłosi lek. med. Urszula Bernatowicz-Łojko. Pokazany zostanie również film o banku mleka w Toruniu. Film możecie obejrzeć pod adresem: http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/wyprzedzic-chorobe/wideo/711/12946846

dodano dnia: 30 marca 2014
 
 
 

Opieka nad wcześniakami oraz kobietami w okresie okołoporodowym na Mazowszu

Opieka nad wcześniakami oraz kobietami w okresie okołoporodowym na Mazowszu

Zwiększenie wsparcia laktacyjnego w szpitalach, podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej, edukacja na temat korzyści karmienia mlekiem kobiecym to rekomendacje raportu „Opieka neonatologiczna wcześniaków na Mazowszu”. W raporcie przedstawiono też rezultaty kontroli w poradniach ginekologicznych dla kobiet oraz wyniki badań dotyczących żywienia dzieci przedwcześnie urodzonych. W 2012 r. wcześniaki stanowiły ok. 5 proc. dzieci urodzonych na Mazowszu, wskaźnik wcześniactwa zmniejsza się.

Raport „Opieka neonatologiczna wcześniaków na Mazowszu” zawiera informacje na temat opieki nad noworodkami, w szczególności przedwcześnie urodzonymi. Obejmuje lata 2008-2012. Postępy w opiece neonatologicznej zwiększyły szansę na przeżycie noworodków wcześniaków, jednak towarzyszy jej nadal wysokie ryzyko powikłań przewlekłych. Z danych konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii wynika, że około 30% dzieci urodzonych przed terminem obarczonych jest poważnymi dodatkowymi problemami zdrowotnymi. Istotną kwestią związaną ze zdrowiem noworodków jest sposób ich karmienia. W raporcie przedstawiono wyniki badania, dotyczącego żywienia wcześniaków, przygotowanego przez urząd wojewódzki, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii oraz Fundację Bank Mleka Kobiecego. Badanie wykazało, że wciąż zbyt mały odsetek wcześniaków jest karmionych mlekiem matki. W sytuacji, gdy karmienie piersią przez matkę nie jest możliwe, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca podawanie mleka z banku. Na Mazowszu bank mleka funkcjonuje w Szpitalu Klinicznym im. prof. Orłowskiego CMKP w Warszawie.

W raporcie sformułowano rekomendacje, które mają na celu usprawnienie opieki nad wcześniakami. Potrzebne jest większe wsparcia laktacyjne dla matek wcześniaków nie tylko w szpitalu, ale również po wypisie. Dla dzieci przedwcześnie urodzonych mleko matki jest lekarstwem – powiedziała Elżbieta Nawrocka, dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W szpitalu powinien być zagwarantowany dostęp do czystego sprzętu laktacyjnego oraz warunki do odciągania i przechowywania mleka. Powinien być też zapewniony dostęp do pisemnej instrukcji dotyczącej zasad i higieny odciągania oraz transportu i przechowywania pokarmu. Warunkiem powodzenia w karmieniu piersią wcześniaków jest pobyt matki wraz z dzieckiem na oddziale. Istotne jest również przestrzeganie procedur zawartych w standardach okołoporodowych na oddziałach szpitalnych w zakresie umożliwienia kontaktu „skóra do skóry”. Raport rekomenduje również zwiększenie możliwości korzystania banków mleka kobiecego dla dzieci przedwcześnie urodzonych i chorych jak również stworzenie mechanizmów zwiększających pozyskiwanie mleka od dawczyń. Konieczne są też działania edukacyjne dla kobiet w wieku prokreacyjnym oraz przyszłych rodziców.

Raport można pobrać na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub z naszej zakładki „Materiały do pobrania” – dla zainteresowanych.

dodano dnia: 24 marca 2014
 
 
 

21-22 marca wykład dr Aleksandry Wesołowskiej podczas konferencji „Standardy Medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”

W dniach 21-22 marca 2014 roku w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji naukowo-dydaktycznej „”Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej””.
Przedstawione i skomentowane zostaną nowe standardy i zalecenia. Do udziału w poszczególnych sesjach zaproszono ekspertów reprezentujących różne dyscypliny medyczne. Szczególny nacisk położono nie tylko na postępy w zakresie wprowadzania nowych wytycznych ale na praktyczne wykorzystanie dotychczasowej wiedzy.
Konferencja odbywać się będzie pod patronatem Konsultanta Krajowego z Dziedziny Pediatrii, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, oraz Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.
W bloku wykładów „Mleko mamy – co robić, aby było dostępne dla każdego niemowlęcia” będzie można wysłuchać wykładu dr n. biol. Aleksandry Wesołowskiej pt.”Zastosowanie systemu HACCP do kontroli jakości mleka kobiecego na oddziale intensywnej terapii noworodka”.

Więcej informacji na http://www.standardywpraktyce.pl/

dodano dnia: 17 marca 2014
 
 
 
Zobacz nasze
spoty reklamowe

  • KALENDARZ